[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[ترجمه از فرانسه – ام. تی.ال. – ۲ اگوست ۱۹۹۳]

[آرم محفل ملّی بهائیان سوئیس]

 

[تاریخ:] ۶ جولای ۱۹۹۳ – [۱۵ تیرماه ۱۳۷۲]

ژان - دانیل ویگنی

رئیس بخش حقوق بشر

ئی. دی. ای./ دی. اف. ای. ئی

[اداره فدرال امور خارجه]

۳۰۰۳ برن

 

آقای عزیز،

اخبار دهشتناک در باره شهرداری تهران که به نبش و تخریب قبور در قبرستان بهائی تهران پرداخته و با بیشرمی کامل بقایای اجساد را در کامیون ها بار کرده و به محلی نامعلوم انتقال داده است، خشم و آزردگی فراوان ما را فراهم ساخته است.

تخریب قبور در بخشی از قبرستان آغاز شده و هنوز هم به منظور آماده ساختن زمین قبرستان برای ساختمان مرکز فرهنگی خاوران ادامه دارد.

با شروع انقلاب ایران، قبرستانهای بهائی در سرتاسر کشور مصادره شدند و بجای آنها قطعه زمینهای بایر در اختیار بهائیان قرار داده شد تا اموات خود را در آنجا به خاک بسپارند، ولی اجازه نام‌گذاری روی قبور تسهیلات آماده‌سازی اجساد برای کفن و دفن به آنها داده نشده است. قبرستان زیبای بهائی تهران نیز مصادره شد و سالن مراسم خاکسپاری و ساختمان‌های مربوط به قبرستان همراه با سنگهای روی قبور تخریب شد و کلیه آثار شناسایی قبور محو و از میان برداشته شد.

با آنکه قبرستانهای بهائی قبلاٌ مورد هجوم و غارت قرار گرفته ولی واقعه نبش قبور برای اوّلین بار است که صورت میگیرد. قبرستان بهائی تهران که آرامگاه هزاران نفر از همکیشان ما را که اغلب از شخصیت های برجسته این آئین بشمار می‌روند تشکیل می‌دهد از لحاظ تاریخی نه تنها برای جامعه بهائی ایران، بلکه برای بهائیان جهان نیز حائز اهمّیت فراوان است. با در نظر گرفتن این شرایط، بیم آن میرود که بقایای اجسادی که از این قبرستان ربوده شده‌اند برای همیشه از میان رفته باشد.

تخریب قبور و بی حرمتی به اجساد همکیشان ما، اقدامات جدید دولت ایران برای پیشبرد اهداف خود بمنظور نابودی فرهنگ بهائی است که مقامات مسئول بارها درباره ریشه کن کردن آن سخن گفته بودند، و با وجود انکارهای مکرّر، نشان دهنده عزم دولت در مبارزه با بهائیان بخاطر عقیده و باورهای آنان است.

ما با خاطر نشان کردن این حقایق، از هر اقدامی که برای پایان دادن به این اعمال شنیع صورت گیرد با نهایت تشکّر استقبال خواهیم کرد.

 

[درود رسمی]

محفل روحانی ملّی بهائیان سوئیس

منشی، جان پل وادر