[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

محفل روحانی ملّی بهائیان ساموآ

تلفن: ۶۵۸۲۳۳۴۸

فکس: ۶۸۵۲۱۳۶۳

صندوق پستی ۱۱۱۷

آپیا، ساموآی غربی

۸ جولای ۱۹۹۳ [۱۷ تیر ۱۳۷۲]

 

حضور محترم آقای نخست وزیر، آفیوجا توفیلا اتی آلسانا

کشور مستقل دولت ساموآی غربی

 

جناب آقای نخست وزیر

محترمانه از حضور جنابعالی خواهشمندیم که از هر طریق ممکن، به رفتارهای شرم آوری که درباره اموات بهائی در ایران بعمل میآید اعتراض کنید.

در حالیکه جامعه بهائی ایران از هر گونه حقوق شهروندی در کشور خود محروم است، اعمال شنیعی که بر اجساد در قبرستان بهائی تهران وارد میاید از ادراک دنیای متمدّن خارج است.

اطلاعیه مطبوعاتی که به پیوست تقدیم میگردد جزئیات اعمال تأسف بار و تحقیرآمیز نبش قبور همکیشان ما را به آگاهی میرساند.

از خداوند میخواهیم که اعتراض مستقیم و یا غیر مستقیم آن جناب به دولت ایران بتواند گشایشی در کار بهائیان آن کشور بوجود بیاورد.

با عرض تشکّر از توجّهات شما،

محفل روحانی ملّی بهائیان ساموآ

[امضا]

منشی، خانم گالو تیله توفوگا آپلو

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

رونوشت به:

ای.پی. لوتالی، حاکم ساموآی غربی، فالیوماواگا انی هونکین - نماینده مجلس