[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

نمرۀ: ۸۸۴ - ۴۳۵

ضمیمه: دارد

 

تاریخ: ۱۷ شهرالاسماء ۱۴۶

مطابق: ۱۴ شهریورماه ۱۳۵۸

 

ساحت محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیدالله ارکانه

با تقدیم تحیات بهائی یک نسخه فتوکپی موافقت نامه مورخ ۹ شهریور ۱۳۵۸ کمیته انقلاب اسلامی امام خمینی که در خصوص دفن اموات بهائی در گلستان جاوید کبیرآباد کهریزک صادر گردیده جهت استحضار بضمیمه ایفاد میگردد.

با رجای تائید

منشی محفل

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]