[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

 

نمرهٴ: ۱۱۰۱۲

تاریخ: ۱۰ شهرالبهاء ۱۰۴، مطابق نهم فروردین ماه ۱۳۲۶

 

به پیشگاه محترم جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر، دامت شوکته العالیه

سواد شرحی که راجع به حادثهٴ اخیر جهرم به مقام ریاست کلّ شهربانی کشور تسلیم گردیده، به ضمیمه، تقدیم و به نهایت احترام استدعا و تمنّیٰ می‌شود برای جلوگیری از این‌گونه اعمال که بر خلاف نیّات عدالت‌پروری و دادگستری شخص شخیص جناب اشرف می‌باشد، اوامر لازمه صادر فرمایند تا در آتیه نظایر آن واقع نشود و بهائیان آن سامان نیز مانند سایر اتباع دولت شاهنشاهی در ظلّ توجّهات جناب اشرف مرفّه‌الحال زندگانی نمایند و از تجاوز و تعدّی محفوظ و مصون مانند. با تقدیم احترامات فائقه.

 

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن؛ [امضاء: علی‌اکبر فروتن]

[مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ۹۱]

 

[دستنوشته:] دستوری نفرموده‌اند، بایگانی شود. ۲۹ فروردین ۱۳۲۶.

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲ / ۱۸۹۱، تاریخ: ۵ اردیبهشت ۱۳۲۶].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]