[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[ آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران ]

 

نمرهٴ: ۱۲۳۰

تاریخ: ۵ شهرالنّور ۱۰۴، مطابق ۱۸ خرداد ۱۳۲۶

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر، دامت شوکته العالیه

به نهایت احترام به عرض می‌رساند: در عریضهٴ سابقهٴ مورّخهٴ ۵ خرداد ۱۳۲۶ شرحی از مظالم وارده بر بهائیان به عرض جناب اشرف رسیده و استدعای بذل توجّه و صدور اوامر صریحه برای رفع این تعدّیات و تجاوزات گردیده است. حال نیز از روی اضطرار به عرض مطالب ذیل مبادرت می‌شود:

در تاریخ ۱۱ خرداد ماه یکی از روحانییّن قم به شاهی عزیمت و بر رأس منبر اهالی را به قیام بر ضدّ بهائیان آن سامان تشویق و به نحوی عرق عصبیّت مستمعین خویش را تحریک کرده که روز جمعه گذشته، مردم اجتماع نموده و قصد اذیّت و آزار بهائیان را داشته‌اند.

در شاه‌زند مجدّداً جمعی از متعصّبین چند روز پیش شبانه به منزل یکی از بهائیان هجوم نموده، درب و پنجره‌های خانه را شکسته‌اند.

در اراک نیز یکی از روحانییّن که از طهران به آن محلّ عزیمت کرده، در مسجد اهالی را به قیام بر ضدّ بهائیان تشویق و ترغیب نموده و می‌نمایند و بیم آن می‌رود که از مجموع این اقدامات مفسدت‌انگیز آتش فتنه به شدّت شعله زند و جان و مال جمعی از نفوس بی‌گناه در معرض مخاطره قرار گیرد.

در کرمان و سیرجان و بعضی از نقاط دیگر نیز علما و روحانییّن هم کتباً و هم شفاهاً پیوسته اهالی را به قیام بر ضدّ بهائیان و اذیّت و آزار آنان تحریک و ترغیب می‌نماید.

هر چند این محفل به خوبی از مشاغل عدیدهٴ وفیرهٴ جناب اشرف مستحضر و آگاه است و حقّاً نمی‌بایستی مزاحم اوقات گردد، ولکن چون بهائیان ایران جز مراجعه به اولیای محترم امور علی‌الخصوص جناب اشرف چاره و گریزی ندارند، ناچار این محفل بالوکاله از طرف عموم بهائیان این کشور مقدّس به آن مقام محترم مراجعه و استدعای بذل توجّه می‌نماید و تقاضا می‌کند اوامر صریحه و دستورات مؤکّده به مقامات مربوطه برای جلوگیری از فتنه و فساد مفسدین و محرّکین صادر فرمایند تا بهائیان نیز مانند سایرین از حمایت قانون بهره مند شده به ایفای وظایف مدنی و اجتماعی خود مشغول باشند.

منشی محفل: علی‌اکبر فروتن، [ امضاء: علی‌اکبر فروتن ]

رییس محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، [ امضاء: شعاع علایی ]

[ مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنه ٴ۹۱ ]

[حاشیه:] [به عرض] برسد.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]