[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم محفل روحانی ملّی بهائیان ایران]

نمرهٴ: ۶۱۴؛ تاریخ: ۱۵ شهر الکلمات ۱۰۱، مطابق ۵ مرداد ۱۳۲۳

 

جناب آقای ساعد نخست وزیر

محترماً به اطّلاع جناب‌عالی می‌رساند به طوری که از جریان امور و نشریّات برخی از جراید و اطّلاعات واصله و بالاخصّ از تأثیر مفاد دستور متّحدالمآل اخیر هیأت دولت استنباط می‌شود، گویا عناصر ماجراجویی در شب و روز ۱۵ شعبان ضمن تظاهراتی که برای جشن و چراغانی و ابراز احساسات شدیدهٴ مذهبی خواهند نمود، قصد دارند به واسطهٴ همان تعصّبات جاهلانهٴ قدیمی و بغض و کینهٴ مذهبی نسبت به بهائیان تعرّضات و خصومات خود را عملاً نشان داده، به ایذاء و صدمهٴ آنان اقدام نمایند و هرگاه قبلاً از طرف اولیای امور در مرکز و ولایات مراقبت و پیش‌بینی‌های لازم به عمل نیاید، بیم آن می‌رود که علاوه بر وقایع ناگواری که در این چند ماههٴ اخیر در نقاط مختلفهٴ کشور حادث و شرح عملیّات مفسدت‌آمیز فتنه‌جویان مکرّر به استحضار آن جناب و مقامات صالحه رسیده و هنوز هم آتش فتنه در بسیاری از اماکن خاموش نشده، مجدّداً آتش فساد به وضع شدید و فجیعی مشتعل گردد و اغتشاش و تعرّض به مال و جان و حیثیّات بهائیان تجدید و تشدید و جلوگیری از آن نیز مشکل شود. لذا بنا به وظیفهٴ وجدانی و ملّی خود، قبلاً موضوع را به اطّلاع آن جناب رسانیده و استدعا می‌نماییم دستورات لازمه و اوامر مؤکّده صادر فرمایند که مأمورین مربوطه در مرکز و ولایات کمال مراقبت را به عمل آورند تا حادثهٴ سوئی رخ ندهد. با تقدیم احترامات فائقه.

محفل روحانی ملّی بهائیان ایران؛ علی‌اکبر فروتن

[امضاء: علی‌اکبر فروتن]، [مهر: محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، سنهٴ ۹۱]

 

[حاشیهٴ ۱:] به عرض رسید، فرمودند سابقه ضمیمه شود.

[حاشیهٴ ۲:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ ۱۰۲۰۳، تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۲۳].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]