[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] مرداد ۱۳۲۷

[شماره:] ۴

[صفحه:] ۸

 

صورت نامه‌ای که در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سنهٴ ۱۳۲۷ به مقام وزارت کشور مرقوم گردیده، ذیلاً برای مزید اطلاع یاران درج می‌شود:

به کمال احترام به عرض عالی می‌رسد:

چندی است در آذربایجان اقدام به سرشماری اهالی شده و اوراق احصائیه که شامل سؤالاتی مِن‌جمله پرسش از دیانت است، تهیه و از طرف مقامات مربوطه تأکید أکید گردیده که به سؤالات مندرجه از روی حقیقت و صداقت جواب داده شود. بهائیان آذربایجان که به موجب تعالیم دینی خود همواره از تقیه و کتمان عقیده جداً اجتناب می‌نمایند، به سؤالات مربوطه جواب‌های صحیح داده و خود را در جواب سؤال از دیانت، مطابق واقع بهائی معرفی نموده‌اند، ولکن مع‌الأسف مأمورین احصائیه بر خلاف تمام موازین اخلاقی و اصول و مبانی انسانی و علی‌رغم تأکیدات و دستورات دولت که باید به سؤالات مربوطه جواب درست و صحیح و عاری از خلاف داده شود، دیانت بهائیان را در ستون مذهب، اسلام مرقوم داشته و به اعتراضات قانونی آنان وقعی نگذاشته و چون بهائیان از امضای ذیل ورقه خودداری نموده‌اند، خود مأمورین احصائیه به جای آنان امضاء کرده و یا اوراق را بدون امضاء تحویل ادارهٴ احصائیه داده‌اند.

این عمل واقعاً موجب کمال شگفتی و تحیر است و مباین با کلیهٴ اصول و موازین دموکراسی و مواد منشور ملل متفق می‌باشد که دولت ایران آن را امضاء و تصدیق و آزادی عقیده و وجدان را در کشور ایران تأیید نموده است. علاوه بر این مادام که منظور دولت از تنظیم این اوراق جمع‌آوری اطلاعات صحیحه راجع به اوضاع و احوال اهالی ایران مِن‌جمله دین و مذهب آنان است، این‌گونه رفتار مأمورین احصائیه بالبداهه نقض غرض خواهد بود. زیرا جمع کثیری از رعایای ایران که بهائی هستند بر خلاف میل و اراده و با وجود اعتراضات شدیده، مسلمان قلمداد شده و بدین ترتیب حقیقت حال در وقت حاضر بر اولیای محترم امور مستور گردیده، بدیهی است در آینده نیز این عمل مورد اعتراض و انتقاد محققین و مورخین قرار خواهد گرفت و این رفتار مأمورین متعصب در پیشگاه تاریخ مدنیت محکوم خواهد گردید.

لهذا از آن مقام محترم مستدعی است به هر نحو که صلاح و مقتضی بدانند، اوامر صریحهٴ أکیده به ادارهٴ کل آمار صادر فرمایند که مأمورین احصائیه، این روش ناپسندیدهٴ خود را که عبارت از تفتیش عقاید و سلب حریت و وجدان و اجرای اصول اینکویزیسیون می‌باشد، متروک سازند و مانع از آزادی عقیده و وجدان جمع کثیری از رعایای صدیق این کشور نگردند و به بهائیان اجازه دهند که در مقابل سؤال از دیانت به کمال صداقت خود را بهائی معرفی نمایند تا هم منظور دولت حاصل شود و هم لطمه به اصول دموکراسی و آزادی وارد نیاید.

با تقدیم احترامات فائقه

رییس محفل ملی بهائیان ایران، شعاع علایی

منشی محفل روحانی ملی بهائیان ایران، علی‌اکبر فروتن

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]