[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

محفل روحانی ملی بهائیان ایران

نمره ۷۹۵

ضمیمه -----

 

تاریخ ۴ شهرالاسماء

مطابق ۱ شهریور ماه ۱۳۴۵

 

ریاست محترم شهربانی کل کشور

با نهایت احترام باستحضار عالی میرساند.

اخیراً مشاهده شده که مأمورین شهربانی در بعضی از نقاط من جمله شهرستان یزد تضییقاتی برای بهائیان فراهم آورده و موجبات ناراحتی ایشان را فراهم ساخته‌اند نظر باینکه قانوناً مأمورین انتظامی حافظ جان و مال و ناموس سکنه شهرها و موجد نظم و آرامش عمومی بوده و اینگونه اقدامات طبعاً نقض غرض مزبور است و باعث میشود که بر جرئت و جسارت عناصر ناراحت و آشوب‌طلب افزوده گردد و خدای‌نخواسته موجبات ناامنی و وقایع سوء بیشتری را فراهم خواهد نمود.

استدعا از حضور آن تیمسار معظم چنانستکه اوامر اکیده صادر فرمایند که مأمورین شهربانی مستمسکی بدست عوامل بدخواه نداده و نسبت به بهائیان که از افراد مطیع و صدیق کشور مقدس ایران میباشند با بیطرفی کامل رفتار فرموده و از هرگونه تحریکاتی که بر ضد ایشان میشود شدیداً جلوگیری فرمایند.

در خاتمه من باب نمونه چند فقره گرفتاریهائی که در یزد برای بهائیان پیش آمد نموده بضمیمه تقدیم میدارد.

با تقدیم احترام – منشی محفل

 

[ضمیمه]

۱- روز ۱۸ مرداد ۱۳۴۵ مأمورین شهربانی یزد سید عبدالحسین ایقانی را احضار و ساعتها مورد بازجوئی قرارداده اسامی بهائیان آنسامان را از ایشان مطالبه مینمایند نامبرده هم اسامی اشخاص منجمله آقای مهربان مجذوب را معرفی مینماید و او را پس از اخذ ضامن آزاد میسازند.

۲- روز ۲۶ مرداد ۱۳۴۵ از طرف اطلاعات و آگاهی شهربانی آقای مهربان مجذوب را احضار ضمن اینکه رئیس اطلاعات او را تهدید و تشدد مینماید اسامی بهائیان را از ایشان خواسته تأکید میکند که باید هرچه اوراق دارد بشهربانی تحویل نماید و یکنفر مأمور مخصوص همراه او بمنزل میفرستند که هرچه اوراق باقیمانده با خود ببرند و در حدود صد برگ اوراق سفید را ضبط مینمایند معهذا مجدداً از طرف آقای رئیس اطلاعات تأکید و توصیه میشود تا ۲۴ ساعت دیگر آنچه اوراق هست باید تحویل نمایند والا با سمت نمایندگی که از طرف دادستان دارند منزل ایشان و سایر بهائیان را رسماً بازرسی خواهند نمود.

۳- چند نفر درجه‌دار شهربانی در مسجد جدیدالتأسیس (صاحب‌الزمان) مجلس روضه‌خوانی ترتیب داده و با نصب بلندگو علیه بهائیان انواع تهمت و افتراء روا داشته‌اند و با اینکه تا محل شهربانی پانصدمتر بیشتر فاصله ندارد از این اقدامات ممانعت نکرده‌اند

۴- یکنفر مأمور آگاهی یکی از بهائیان را ببهانه اینکه در منزلش محفل بوده بشهربانی جلب و شب او را نگاهداشته و پاسبانی بنام برزگری او را شدیداً در شهربانی مضروب و صبح بعد این شخص را بحضور رئیس شهربانی میبرند و سپس آزاد میسازند.

۵- استوار فتاحی مأمور شهربانی همه جا انتشار داده که برحسب دستورات دولت بهائیان را باید قلع و قمع نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]