[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] بهمن ماه ۱۳۲۸

[شماره:] ۱۰

[صفحه:] ۹ - ۸

 

سوم - صورت نامهٴ نمرهٴ ۹۴۲۰ این محفل مورّخ ۱۹ شهرالسّلطان ۱۰۶، مطابق با ۱۷ بهمن ۱۳۲۸ که خطاب به ریاست شهربانی کلّ نوشته شده است:

مقام محترم ریاست کلّ ادارهٴ شهربانی کشور

در تعقیب نامهٴ شمارهٴ ۹۱۷۲ مورّخ ۱۰ بهمن ۱۳۲۸ و مذاکرات حضوری، مجدّداً به اطّلاع آن مقام محترم می‌رساند:

بر اثر اهمال و مساهلهٴ آقای فاطمی رییس شهربانی کاشان در جلوگیری از تحریکات متعصّبین و موافقت و مرافقت مشارٌالیه با محرّکین و مغرضین، صبح روز جمعه ۱۴ بهمن ماه سنهٴ جاریه، چند نفر از اعضای انجمن دعاة اسلامی، آقای دکتر سلیمان برجیس رییس محفل روحانی بهائیان کاشان را به عنوان عیادت به یکی از خانه های محلّهٴ کلهر برده و آن مظلوم بی پناه را به کمال قساوت و شقاوت به نحوی فجیع و طرزی فظیع به قتل رسانیده‌اند. تا کنون ۸ نفر خود را به شهربانی کاشان به عنوان قاتل معرّفی و صریحاً اقرار و علناً اظهار نموده‌اند که چون دکتر برجیس بهائی بوده، آنان به سمت عضویت انجمن تبلیغات اسلامی به این عمل مبادرت ورزیده‌اند. از قرائن موجوده و امارات مشهوده کاملاً واضح و نمایان است که قتل مرحوم دکتر برجیس بر اثر توطئه و نقشهٴ قبلی صورت گرفته و رییس شهربانی کاشان نیز با محرّکین و متعصّبین همدم و هم‌راز بوده است، زیرا:

  1. از موقعی که آقای فاطمی به سمت ریاست شهربانی به کاشان رفته، مفسدین و متعصّبین بر مخالفت و ضدّیت خود نسبت به بهائیان آن سامان به مراتب افزوده و چند نفر از ذاکرین و واعظین مانند تربتی و تسلّطی بی‌پرده و حجاب بر رأس منبر، اهالی را به قتل و غارت بهائیان کاشان و نقاط مجاوره تشویق و ترغیب می‌نموده‌اند و با آن‌که اظهارات آنان به وسیلهٴ بلندگو در شهر منتشر می‌شده و عوامّ النّاس را به حرکت و هیجان می‌آورده و رییس شهربانی، خود غالباً در این مواقع حاضر بوده و به رأی‌العین این فتنه و فساد را مشاهده می‌نموده، کوچک‌ترین اقدامی برای جلوگیری از تحریکات و تفتینات آنان به عمل نمی‌آورده و به شکایات متوالیه و تظلّمات عدیدهٴ بهائیان مظلوم ادنیٰ اعتنا و التفاتی نمی‌نموده است.
  2. متن مکتوبی را که تیمسار سرلشکر علایی به طور خصوصی و دوستانه به آقای فاطمی نگاشته و از مشارٌالیه تقاضای جلوگیری از تعدّیات وارده بر بهائیان آن سامان نموده، برای تربتی واعظ محرّک مزبور خوانده و او نیز بر سر منبر مفاد و مدلول آن نامه را با تحریفات و تلقیناتی، موضوع خطابه خویش قرار داده و از هیچ گونه هتّاکی و فحّاشی نسبت به جامعهٴ بهائی فروگذاری نکرده است.
  3. وقتی مرحوم دکتر برجیس با رییس شهربانی ملاقات و تقاضای اقدام مؤثّر برای جلوگیری از تحریکات پی‌در پی متعصّبین و مفسدین نموده، آقای فاطمی اسامی محرّکین فساد را از آن مرحوم پرسیده و او چند نفر را که به نظرش می‌رسیده، نام برده است. رییس شهربانی عین اظهارات دکتر مرحوم را برای همان نفوس که سر سلسلهٴ فتنه‌انگیزان کاشان بوده‌اند، بیان نموده و یکی از آنان علناً دکتر را تهدید به عقوبت می‌نموده است.
  4. رییس آگاهی کاشان آقای علی نراقی، تربتی مزبور را به ضدّیّت با بهائیان تشویق و او را به مساعدت و همراهی مأمورین شهربانی امیدوار می‌کرده است.

تمام این قرائن و امارات که مورد تصدیق اهالی بی‌طرف و منصف کاشان بوده و هست به خوبی ثابت و مدلّل می‌نماید که آقای فاطمی رییس شهربانی کاشان سرّاً با متنفّذین و محرّکین در این قضایا هم‌دست و هم‌عنان بوده و اشخاص مغرض و فتنه‌جو به پشت‌گرمی مشارٌالیه به کمال حرّیّت و بدون ترس از مأمورین انتظامی دولت به اقدامات مفسدت‌انگیز خویش مشغول بوده‌اند. این بی‌مبالاتی رییس شهربانی، عاقبت منجر به قتل یکی از افراد صالح و عالم جامعهٴ ایرانی گردیده و یکی از رعایای صدیق و خیرخواه و بی‌گناه کشور مقدّس ایران فدای اغراض شخصی و تعصّبات مذهبی شده و این عمل وحشیانه، حُسن‌صیت و نیک‌نامی ایران عزیز را در چنین موقع دقیق تاریخی به مخاطره افکنده است.

از آن شخص شخیص که همواره برای تأمین رفاه و آسایش اهالی ایران به کمال بی‌طرفی جدّیّت و فعّالیّت می‌فرمایند و شب و روز در حفظ انتظامات کوشیده و می‌کوشند، مستدعی است: اولاً نسبت به آقای فاطمی که در این مدّت ضدّیّت خود را با بهائیان به ثبوت رسانیده و وجود مشارٌالیه در آن محلّ ممکن است مانع کشف قضایا گردد، تصمیم مقتضی اتّخاذ فرمایند. ثانیاً برای نظارت در جریان وقایع و جلوگیری از اعمال غرض، بازرسی بی‌طرف به کاشان اعزام گردد تا خون این شخص بی‌گناه هدر نرود و بر جسارت و جرأت مفسدین و محرّکین که در انتظار عکس‌العمل دولتند، نیفزاید. ثالثاً دستور صریح و مؤکّد به شهربانی کاشان صادر شود که این موضوع را به کمال بی‌طرفی و بی‌غرضی بر وفق مقرّرات قانونی تعقیب نمایند. رابعاً به ادارات شهربانی در تمام نقاط ایران دستورهای لازم برای جلوگیری از تحریکات مفسدین که معمولاً در این مواقع به جنبش و حرکت می‌آیند و آتش فتنه و فساد را شعله‌ور می‌کنند، صادر شود. بدیهی است آن نفس محترم که در بین اهالی ایران به کفایت و لیاقت و بی‌غرضی و بی‌طرفی مشهور و مُشار بالبنانند، به این مستدعیات عطف توجّه کامل خواهند فرمود. با تقدیم احترام.

 

رییس محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

نورالدّین فتح‌اعظم

 

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

علی‌اکبر فروتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]