[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] تیر ماه ۱۳۲۵

[شماره:] ۳

[صفحه:] ۱۱ - ۹

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر

در تعقیب عریضهٴ سابقهٴ مورّخهٴ دهم تیر ماه [۱۳۲۵] مجدّداً خاطر محترم را مستحضر می‌سازد بر حسب تلغرافات واصله از بیرجند، صبح هشتم تیرماه سنهٴ حالیه جمع کثیری از اشرار و اوباش تحت قیادت میرزا حسین نام از متعصّبین و مفسدینِ محلّ، به منازل بهائیان به قصد قتل و غارت هجوم نموده و اموال و دارایی ایشان را به یغما برده و در حدود یک ملیون و پانصد هزار ریال خسارت مالی وارد آورده و آنان را از خانه و کاشانهٴ خود متواری ساخته و به زنان و کودکان و سال‌خوردگان نیز ترحّم ننموده‌اند. قوای انتظامی از جلوگیری عاجز و بقایای اموال و اثاثیّهٴ آن ستم‌دیدگان در معرض تجاوز اشرار تبه‌کار واقع. در سرچاه، از قراء مجاورهٴ بیرجند، به تحریک مفسدین و مغرضین، بهائیان مورد هجوم قرار گرفته، عدّه‌ای مضروب و مجروح و اموال آنان منهوب و زراعت و محصولشان طعمهٴ آتش و کلّ متواری و گرفتار گرسنگی و دربدری گردیده‌اند.

بهائیان خاش نیز مانند بهائیان بیرجند و سرچاه در پنجهٴ تعرّض و ظلم ظالمین و مفسدین گرفتار و از بیم جان، خانه‌نشینی اختیار و از اشتغال به کسب و کار ممنوع و محروم. در زاهدان بلوا و ضوضاء عمومی به قصد قتل و غارت بهائیان برپا و جمعی از آنان مضروب و برخی شدیداً مجروح و چهار نفر به عناوین بی‌اصل و اساس فقط برای ترضیهٴ خاطر محرّکین و مغرضین محبوس و امید حیات از برای عموم بهائیان آن نقطه مقطوع و در این گیر و دار، بعضی از متصدّیان امور مِن‌جمله دوایر دادگستری متأسّفانه به دوسیه سازی بر علیه بهائیان مظلوم آن سامان به عناوین مختلفه مشغول.

علاوه بر این در صفحات فارس نیز علایم بروز فتنه و فساد مشهود. چنان‌که روزنامهٴ (مهر ایزد) در شمارهٴ ۶۸ پس از نقل مقالهٴ سخیفهٴ روزنامهٴ (وجدان) که در عریضهٴ سابقه بدان اشارت گردیده، به قارئین خود مژده می‌دهد که «بحمدالله روحانیین شیراز در کمال صمیمیّت برای دفاع از دیانت هم قسم شده و از هیچ‌گونه اقدامی که به نحو احسن و اصلح صیانت از مذهب نماید، کوتاهی ندارند».

بدیهی است جناب اشرف از همین اشارت پی به نقشه‌های خطرناک مفسدین و محرّکین شیراز و نواحی جنوب خواهند برد. هر چند از آن مقام محترم دستورات اکیده به مقامات مربوطه برای جلوگیری از این حوادث ناگوار داده شده و عموم بهائیان ایران از شخص شخیص جناب اشرف ممنون و سپاس‌گزار گردیده‌اند، مع‌ذلٰک همان طور که در عریضهٴ سابقه به عرض آن مقام محترم رسیده، این محفل معتقد است که اگر اولیای محترم امور در این موقع دقیق چنان‌که باید و شاید به حفظ و حراست رعایای مظلوم و بی‌پناه که در هر زمان به نوعی دست‌خوش اغراض فاسده و نوایای سیّئهٴ مغرضین و محرّکین بوده‌اند، قیام ننمایند و به نهایت صرامت از اعمال وحشیانهٴ اراذل و اوباش که آلت اجرای نیّات ناپاک و نقشه‌های خطرناک گروهی مفسد و مغرضند، جلوگیری نفرمایند و اموال منهوبه را مسترد ندارند و مجرمین و مرتکبین را به جزای اعمال سیّئه نرسانند، پس از شیوع خبر تأسّف‌آور تبرئهٴ متّهمین به شرکت در فاجعهٴ شاهرود، متدرّجاً در اغلب نقاط کشور ایران ضوضا و انقلاب علیه بهائیان شعله زند و دامنهٴ هرج و مرج و هیجان عمومی چنان وسعت یابد که دیگر قوای انتظامی از استقرار آرامش و نظم عاجز ماند و جان و مال جمع کثیری از رعایای خیرخواه و مطیع مملکت به هدر رود و نام نیک ایران عزیز که می‌خواهد در صفّ ممالک متمدّنه قرار گیرد و در عدالت‌گستری و رعیّت‌پروری هم‌دوش کشورهای مترقّی گردد و مواد منشور ملل متّفق را که اساس آن، آزادی عقیده و وجدان است، به موقع اجرا گذارد، لکّه‌دار شود و ایرانیان اصیل در انظار ملل راقیهٴ جهان به عدم رشد اجتماعی متّهم گردند و منظور پلید نفوس ذی‌غرض که همواره برای وصول به آرزوهای نفسانی و شیطانی خود به نام دین و مذهب آتش اختلاف و نفاق روشن می‌نمایند، حصول یابد.

در خاتمه، این محفل به جناب اشرف به کمال احترام اطمینان می‌دهد که بهائیان ایران همواره بر حسب موازین دینیّه و عقاید وجدانیّهٴ خویش جانب اعتدال و احتیاط را رعایت نموده و از هر عملی که در انظار ناس به تظاهر تعبیر شود، خودداری کرده و می‌کنند و هیچ گاه عرق عصبیّت نفوس را تحریک نمی‌نمایند و این حوادث ناگوار که برای آنان رخ داده و می‌دهد، چنان‌که تاریخ صد ساله گواه است، همواره بر اثر تلقینات مضرّهٴ مفسدین و مغرضین و محرّکین و به دستیاری نفوس مرموز و ماجراجو بوده و هست.

با تقدیم احترامات فائقه.

منشی محفل روحانی ملّی بهائیان ایران

علی‌اکبر فروتن

 

نامه‌هایی نیز راجع به این حوادث مؤلمه به مقامات عالیهٴ سایره یعنی وزارت کشور ــ وزارت جنگ ــ ریاست کلّ اداره نگهبانی [و] ریاست کلّ اداره شهربانی تسلیم گردیده و مذاکرات لازمه نیز به عمل آمده و بر حسب اطلاعات واصله اقدامات مجدّانه از طرف اولیای محترم امور برای جلوگیری از این‌گونه وقایع به عمل آمده و امیدواری حاصل است که موجبات آسایش یاران ستم‌دیده فراهم شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]