[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٧ آذر ۱۳۵۸

 

بنام آنکه بیم از او و امید از اوست

- محضر با احترام وزارت کشور تبریک انتصاب آنحضرت و نوروز را تقدیم و انتظار بذل محبت به موارد ذیل مینمائیم.

- جامعه بهائی که ۱۳۵ سال از اعلام امر آن میگذرد با دادن متجاوز از بیست هزار شهید در سراسر خاک ایران عزیز ثبات و موجودیت خویش را قوام و دوام بخشیده است.

- دیانت بهائی در بین ادیان صاحب کتاب آسمانی تنها دیانتی است که رسالت حضرت خیرالانام محمد مصطفی رسول اکرم (ص) و ولایت علی‌ابن‌ ابیطالب و یازده فرزندش را مصدق بوده و میباشد و بر حسب نصوص صریح دیانتی موظف به اطاعت صادقانه و صمیمانه از دولت وقت مملکت خویش میباشیم و از دخالت در امور سیاسیه بطور کلی برکنار بوده و وابسته به هیچ حزب و سیاست داخلی و خارجی و ضد میهنی نبوده و نیستیم.

- در گذشته آماج بلیات و تبعیضات گوناگون و لطمات جانی و مالی قرار گرفتهایم.

- متأسفانه در بعضی از جراید و نشریات و اعلامیه‌ها انواع تهمت و افتراء به این جامعه نسبت داده میشود که موجب تحریک احساسات مخالفین گردیده و وحدت جامعه ایرانی را بخطر میاندازد با اعتماد به حکومت و دولت عدل اسلامی که اکنون طلیعه آن آغاز شده آرزومند تصمیمات و ترتیبی هستیم که این حملات و خطرات متوقف و منتفی گردد تا ما بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی ایران عزیز هستیم بتوانیم با صداقت و اشتیاق خدمات انسانی و بشر‌دوستانه خود را ادامه داده و از حقوق مساوی با سایر افراد ملت برخوردار گردیم.

- این جامعه فی‌الحقیقه ملجاء و پناهی بعد از خدای واحد جز ولاه امور برای خود قائل نیست.

- با توجه به وحدت ملی و وحدت کلمه که نقطه نظر‌گاه رهبر عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی و دولت میباشد امید برخورداری از حقوق مساوی در جمیع شئون با سایر افراد ملت داریم.

محفل روحانی بهائیان باغین

[۲ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]