[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٧ فروردین ۱۳۵۸

 

با تائیدات خداوند متعال

حضور محترم نخست‌وزیر عزیز و محبوب ایران بدینوسیله سال نو و انتصاب آن جناب را تبریک گفته و نظر آن مقام را به موارد ذیل معطوف میداریم.

جامعه مظلوم بهائی که ۱۳۵ سال از اعلام امر آن میگذرد با دادن متجاوز از بیست هزار شهید در سراسر خاک ایران عزیز ثبات و موجودیت خویش را قوام و دوام بخشیده است.

دیانت بهائی در بین ادیان صاحب کتاب آسمانی تنها دیانتی است که رسالت حضرت خیر‌الانام محمد مصطفی رسول اکرم (ص) و ولایت حضرت علی ابن ابیطالب و یازده فرزندش را مصدق بوده و میباشد و بر حسب نصوص صریح دیانتی موظف به اطاعت صادقانه و صمیمانه از دولت وقت مملکت خویش میباشیم و از دخالت در امور سیاسیه به طور کلی برکنار بوده و وابسته به هیچ حزب و سیاست داخلی و خارجی و ضد میهنی نبوده و نیستیم.

در گذشته آماج بلیات و تبعیضات گوناگون و لطمات جانی و مالی قرار گرفته‌ایم.

متأسفانه در بعضی از جراید و نشریات و اعلامیه‌ها انواع تهمت و افتراء به این جامعه نسبت داده میشود که موجب تحریک احساسات مخالفین گردیده و وحدت جامعه ایرانی را بخطر میاندازد با اعتماد به حکومت و دولت عدل اسلامی که اکنون طلیعه آن آغاز شده آرزومند تصمیمات و ترتیبی هستیم که این حملات و خطرات متوقف و منتفی گردد تا ما بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی ایران عزیز هستیم بتوانیم با صداقت و اشتیاق خدمات انسانی و بشر‌دوستانه خود را ادامه داده و از حقوق مساوی با سایر افراد ملت برخوردار گردیم.

این جامعه فی‌الحقیقه ملجاء و پناهی بعد از خدای واحد جز ولاة امور برای خود قائل نیست.

با توجه به وحدت ملی و وحدت کلمه که نقطه نظرگاه رهبر عالیقدر مملکت حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی و دولت میباشد امید برخورداری از حقوق مساوی در جمیع شئون با سایر افراد ملت داریم.

محفل روحانی بهائیان باغین

[۲ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]