[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

محفل روحانی طهران

نمره: ۱۵۰۹

ضمیمه: -----

 

بتاریخ ۱۹ شهرالبهاء سنه ۸۴

مطابق ۱۹ فروردین ماه ۱۳۰۶

 

مقام منیع ریاست محترم وزراء اعظام دامت عظمتهالعالی

با کمال توقیر و احترام مواد یک فقره راپورت واصل از اردبیل را لفاً تقدیم حضور مبارک آنذات ملکوتی صفات نموده و استدعا و تمنا میشود که در مندرجات آن راپورت بنظر عاطفت امعاننظر فرموده یک مشت مظلوم خیرخواه و دولت دوست را از چنگال گرگان خونآشام نجات داده امر سریع و مؤکد بجلوگیری از تعدیات آشوب طلبان و مجازات قاتل آقای امینالعلماء اردبیلی صادر فرمایند در خاتمه احترامات فائقه را تقدیم میداریم.

منشی محفل

علیاکبر روحانی [امضاء]

 

[مهر ورود به دفتر هیئت وزراء]

تاریخ: ۴ خرداد ۱۳۰۶

شماره: ۱۵۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]