[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف

تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۵۸

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان وزیر محبوب کشور جمهوری اسلامی ایران

 

رونوشت جناب آقای مهندس صباغیان وزیر محترم کشور          

رونوشت جناب آقای صدر حاج سید جوادی وزیر محترم دادگستری          

مراتب تظلم جامعه بهائیان ایران کراراً طی تلگرامهای متعدد بساحت اقدس آنجناب و رهبر و زعیم بزرگوار ما ایرانیان حضرت آیت الله العظمی امام خمینی و همچنین دیگر مسئولین محترم مملکتی معروض گردیده است. حال جای آن دارد در صورتیکه اجازه فرمایند با کمال عجزو انکسار تظلمات دیگری مطرح گردد

١- آیا باید قومی که صرفاً تمکین از مبانی مملکتی را پیشه نموده چنین در پنجه ظلم اسیر گردد و آنگاه رفتار با اسرای تسلیم شده قافله‌ای مظلوم و بی پناه و بی گناه چنین اعمال قدرت و خشونت باشد؟

٢- آیا جماعتی که بدون چون و چرا گردن اطاعت در برابر فرامین مظاهر قدرت مملکتی خم نمایند سزای آنان تیغ حدید بر شریان نهادن است؟

٣- اکنون که  جمهوری عدل اسلامی بر این مملکت حاکم است ظلمهای حائله بر این جامعه از طرف کدامین گروه و معتقدین به چه مبداء و مکتبی صورت میگیرد؟

۴- مگر دستگاه حاکمه ملجاء متظلمان نیست؟ پس آیا نقش دولت و مسئولین گرامی مملکت در این میان چیست؟

زیرا باوجود آنهمه تظلمات که گاه نیز مطبوعات کشور آنها را بی مورد دانسته و اظهار داشته اند که اقلیت های دینی در این مملکت از برکت عدل اسلامی بر خوردار هستند معذلک با کمال تاثر و تاسف اخیراً جمعی از خدا بی‌خبر و گروهی آشوبگر اغتشاش‌آفرین در مملکت که بر خلاف میل امام و تلاش دولت  جهت استقرار آرامش در کشور به اماکن مقدسه این فئه مظلوم بی دفاع در شیراز تجاوز نموده و اقدام به تخریب کرده اند.

۵- آیا گناهی عظیم نخواهد بود که اینگونه اعمال سخیف به پیروان مکتب حضرت علی‌ابن‌ابی‌طالب آن جوهر عدل و رافت رحمانی نسبت داده شود. مسلماً چرا؟ زیرا این اعمال با تعالیم مبارکه آن درّ درخشان الهی منافات دارد پس مرتکبین از خوارجنند.

اینک جامعه بهائیان ایران انتظار دارند که در زیر سایه حکومت عدل انسانی اسلامی از آنچنان آزادی برخوردار باشند تا دیگر ممالک بر آن غبطه ورزند و بهائیان در بین جهان و جهانیان افتخار نمایند که از مواهب دین مترقی و متعالی یعنی اسلام بهرمندند لذا بصراحت از دولت آنجناب استدعا دارد با تعمق در موارد پنجگانه فوق دستور اکید و سریع صادر فرمایند که

١- از تخریب بیشتر در این اماکن جلوگیری فرمایند

٢- مقرر فرمایند اماکن مزبور سریعاً به جامعه بهائیان مسترد گردد زیرا متعلق بآنان است

٣- مسببین این غائله و عاملین تخریب و تحریک سریعاً تعقیب و برابر مقررات جاری کشور آنان را تادیب نمایند

با تقدیم احترامات فائقه

رئیس محفل روحانی بهائیان ابراهیم‌آباد نارمک فیض الله طلاعی     امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]