[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری

[تاریخ:] دی ماه ۱۳۲۶

[شماره:] ۹

[صفحه:] ۱۰

 

چهارم - صورت نامه‌ای که به ژاندارمری کلّ کشور ایصال شده

نمرهٴ: ۸۱۴۶

تاریخ: ۱ شهرالسّلطان ۱۰۴

مطابق ۲۸ دی ماه ۱۳۲۶

ریاست محترم ژاندارمری کلّ کشور

در تعقیب مکاتیب سابقه راجع به وقایع شاه‌زند اراک، اردستان، اصفهان، حصار و نامق خراسان و نقاط سایره که اشرار و مفسدین بر ضدّ بهائیان قیام نموده و به عناوین مختلفه، موجبات اذیّت و آزار آنان را فراهم ساخته‌اند، مجدّداً به اطّلاع آن ریاست محترم می‌رساند که روز بیست و هشتم صفر در سروستان فارس شیخ عبدالرّحیم نام واعظ به عنوان عزاداری، دسته راه انداخته و شرکت‌کنندگان به منازل بهائیان هجوم نموده، چند خانه را غارت کرده و یکی از بهائیان را به قتل رسانیده و چند نفر دیگر را نوعی مضروب و مجروح ساخته‌اند که امید بهبودی و علاج مقطوع می‌باشد.

آتش این فتنه و فساد به سایر نقاط فارس سرایت نموده و از آن جمله در چنارِ آباده عدّه‌ای از اهالی به عنوان آن که حمّام دوش منافی با اصول عقاید اسلامی است، حمّام یک نفر از بهائیان آن محلّ را که با تحمّل مخارج زیاد برای استفادهٴ اهالی ساخته بوده، خراب و ویران نموده‌اند و در خود آباده و ده‌بید و سوریان علی‌الخصوص داریون که در هفت فرسخی شیراز واقع است، به تحریک سیّد رضا معلّم و کاکاخان خورشیدی، مفسدین به حرکت آمده و جدّاً در صدد تولید فتنه و فساد و اغتشاش‌اند و اگر به سرعت و جدّیّت از اقدامات وحشیانهٴ این‌گونه اشخاص جلوگیری نشود، بیم آن می‌رود که همان فاجعهٴ سروستان در آن نقاط نیز تکرار شود و جان و مال جمعی از بهائیان که از رعایای صدیق و آرام این کشورند، در معرض مخاطرهٴ شدید قرار گیرد.

لهذا از آن ریاست محترم مستدعی است اوامر صریحهٴ اکیده به دوایر ژاندارمری برای جلوگیری از این فتنه و فساد صادر فرمایند که تا وقت نگذشته، اقدام جدّی معمول دارند.

با تقدیم احترام.

رییس محفل

منشی محفل

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]