[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی اُمناء(خاص)

طهران – امیرآباد جنوبی خیابان نصرت شماره ۱۷۵

تلفن ۹۳۲۰۴۱ – ۹۳۲۰۴۲

عنوان تلگرافی (امناکو)

تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۵۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

حضرت آیت‌الله مهدوی کنی ریاست محترم کمیته مرکزی

پیرو معروضه فروردین ماه ۱۳۵۸ موضوع تجاوز و تصرف و تخریب املاک متعلق باین شرکت که در نقاط مختلف کشور صورت گرفته و جریان حضوراً و مشروحاً بآنجناب معروض شده اینک مجدداً زحمت‌افزا میشود و باستحضار میرساند در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۵۸ مامورین بنیاد مستضعفان بموجب حکمی که از بنیاد مذکور ارائه نموده‌اند قصد تصرف و تملک بیمارستان میثاقیه (ملک بیمارستان تعلق باین شرکت دارد) را داشتند و در آن نامه نوشته شده بود که شرکتهای بیمارستان میثاقیه و امناء باید تحت اختیار نمایندگان بنیاد مستضعفان قرار گیرد.

صبح روز ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ اینجانب باتفاق وکیل شرکت بدفتر دادستان کل انقلاب مراجعه و از حکمی که در این مورد صادر شده جویا شدیم و معلوم شد حکمی از طرف دادستان محترم کل انقلاب صادر نشده و در آنجا گفتند احتمالاً از طرف دادستان طهران حکمی صادر شده است. سپس به بنیاد مستضعفان مراجعه کردیم آنها هم از ارائه حکم خودداری کردند ولی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۸ چند نفر که خود را از مامورین بنیاد مستضعفان معرفی کردند با آنکه باز هم حکمی از طرف دادگاه ارائه ننمودند در محل کار این شرکت حاضر شدند و کلیه کارمندان را مرخص و دفاتر و اسناد و مدارک موجود در شرکت را که از دستبردهای مکرر گذشته مصون مانده بود در اختیار گرفتند و هم اکنون در محل شرکت مستقر هستند و مدارک در اختیار آنانست. این اقدام مامورین با هیچیک از موازین شرعی و قانونی منطبق نبوده و نیست زیرا طبق فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی که بوسیله سخنگوی دولت و از طریق وسائط ارتباط جمعی انتشار یافت مصادره املاک و اموال اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی بر خلاف شرع مبین اسلام دانسته‌اند و سایر آیات عظام نیز موضوع را مورد تایید قرار داده‌اند و چون دولت هم اعلام داشته که وجهاً من‌الوجوه اقدامی در مورد مصادره اموال ننموده علیهذا از آن مقام محترم استدعا دارد مقرر فرمایند نفوسی که اقدام بمداخله در امور این شرکت نموده و قصد تصرف و تملک املاکی را دارند که از نظر تاریخی و همچنین محل عبادت و اجتماع و گورستانهای شهرهای ایران مورد احتیاج بهائیان ایران است رفع مزاحمت نمایند تا این املاک در طهران و شهرستانها و قراء و قصبات از هرگونه تجاوزی محفوظ و مصون بماند و خدای ناکرده بر اثر تحریکات و تعصبات جاهلی مشکلاتی در نقاط مختلف کشور حاصل نشود.

با تقدیم احترامات

مدیر عامل [امضا]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]