[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

هوالذی جعلکم خلائفالارض و رفع بعضکم فوق درجات لیبلوکم فی ما اٴتاکم (سوره انعام آیه ۱۶۵)

 

ریاست محترم دادستانی انقلاب اصفهان

محترماً بعرض عالی میرساند اینجانب علی توانگر نجف‌آبادی دبیر باز‌نشسته آموزش و پرورش که سی سال خدمت فرهنگی خود را صادقانه و با تقویٰ در تهران انجام داده و هدفی جز تربیت جوانان بآداب انسانی و اخلاقی و خداپرستی نداشته است و میتوان وضع کار و زندگی مرا از هزاران شاگردی که در این دوره سی ساله دبیری داشته‌ام و احدی ناراضی و شاکی نبوده تحقیق کرد. ما‌حصل این مدت زندگی من یک باب خانه در اصفهان بوده است که با وام بانک رهنی خریداری کرده‌ام و مقداری کتاب که تعدادی از پدرم بارث رسیده و بعضی را بعلت علاقه بکتاب و مطالعه خودم خریده‌ام. یکسال و نیم قبل از برای دیدار فرزندانم به آمریکا آمدم تا پس از ملاقات مراجعت کنم. بعد از ورود بامریکا و مشاهده اوضاع مصلحت دیدم با این وضع دنیا و احتیاج فرزندانم به سر‌پرستی و حفاظت تا پایان تحصیلاتشان که چندان زیاد نخواهد بود در آمریکا بمانم. لذا باصفهان بیکی از بستگان نوشتم که فعلاً تا باز‌گشت من خانه مرا بآوارگان جنگ بده که درآن سکونت کنند و خالی نباشد آنها نیز دو خانواده از جنگ‌زده‌های اهواز را نشاندند. حقوق بازنشستگی خانه را هم که تاکنون نتوانسته‌ام دریافت کنم گفتم باٴسی نیست بنفع جنگ در بودجه کشور و دولت صرف میشود فرزندان نیز ضمن تحصیل کار کنند. اخیراً بمن خبر رسیده که چند نفر پاسدار مسلح بخانه‌ام آمده‌اند و پس از وارسی اشیاء خانه که مختصری اثاث ضروری زندگی و ماشینی بوده و مقداری کتاب که شامل چند دوره تفسیرهای قرآن کریم و دیوان شعر و کتب ادبی و فرهنگی و لغت و کتب متفرقه مفید دیگر که هیچکدام نه کتاب مضّره بوده و نه اوراق منحرف کننده برده‌اند و آوارگان جنگ ساکن در خانه را نیز بیرون کرده‌اند و گفته‌اند خانه را مصادره کرده‌ایم. دیگر نمیدانم که این اخبار تا چه اندازه صحت دارد. لذا خواستم با عرض چند مطلب که خود جنابعالی بهتر از بنده میدانید ولی بمصداق فذّکر فاّنالذکری تنفعالمومنین از آن مقام محترم و متعهد که داد‌خواهی از متظّلم است استمداد بطلبم.

اولاً حدیث مشهور الملک یبقی معالکفر و لایبقی معالظلم دلیل واضحی است بر سرنگونی حکومتهای ظلم و طاغوتی یا هر حکومتی که بر ستم تکیه کند. و حال که جمهوری اسلامی با آنهمه رنج و مشقت و شهادت در ایران مستقر شده سعی شود حتی باندازه نقیر یا قطمیری باحدی ظلم نشود زیرا که بقول سعدی ظلم در جهان اوّل اندکی بود هرکس بر آن مزید کرد تا بدین غایت رسید و خداوند همه کارها و اعمال بشر را ممکن است تحمّل کند و درگذرد مگر ظلم را و خداوند فقط ظالم را لعنت کرده و فرموده الا لعنته ... علی قومالظالمین و عدم رعایت و حفظ و حراست حقالناس ظلم شمرده شده کسی که یک روز معلمی کرده باشد میداند که در سی سال معلمی چقدر زحمت کشیده شده تصرف دسترنج سی ساله او یقیناً ظلم است در قرآن کریم آمده: و ماکنّا مهلکیالقری الّا و اهلها ظالمون و حدیث فوق تائید میکند. (سوره قصص آیه ۶۰)

ثانیاً اموالی اخذ و یا ضبط میشود که با دزدی و خیانت جمعآوری شده باشد و آنرا مصادره گویند ولی اموالی که با زحمت و صحت عمل شخص فراهم شده شرعاً و عرفاً ممنوع است و عملی است بر خلاف نظم و فطرت انسانی و آنرا تصرف عدوانی گویند.

و این خانه را من با دسترنج یک عمر شصت ساله زندگی تواٴم با تقوی و صحت عمل و قرض از بانک رهنی تهیه کرده‌ام و احدی نیز در تمام عمر از من شاکی نیست و خلافی مرتکب نشده‌ام و میتوانید سوابق مرا از کسانیکه با من سر و کار داشته‌اند یا همسایگان تحقیق فرمائید و به سخن‌چین و اهل غرض و نمّام که با من معاشر نبوده‌اند توجه نفرمایید. از یکی از ائمه اطهار پرسیدند عمل خوب را چگونه تشخیص دهیم فرمود: لا ترضوالاحد ما ﻻ ترضون ﻻنفسکم.

ثالثاً بخاطر دارم که امام امت در یکی از رهنمودها و سخنرانیها خطاب به همه صاحبان مقام باستناد آیه شریفه: الم احسبالناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم ﻻ یفتنون فرمودند هر کس اظهار ایمان کرد و مدّعی شد که من مؤمنم و قدرت را در دست گرفت و تسلط بر جان و مال مردم پیدا کرد مساٴله تمام نشده باید امتحان شود و امتحان باعمال است یعنی عمل صالح و در قرآن مجید همه جا بعد از الّذین آمنوا و عملوالّصالحات ذکر شده و تشخیص عمل صالح خیلی آسان است. یکی از آنها بدون رضایت صاحب مالی در آن تصرف نکردن است. مشهور است که حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام شخصی را که از یک کودک یهودی زینت مختصری را گرفته بود با کمال غضب و خشونت منع فرمودند

رابعاً همانطوریکه در وکالتنامه‌ای که بیکی از بستگان خود نوشته بودم درباره خانه که به مستحقین و جنگ‌زده‌ها برای سکونت بدهد حال هم با کمال رضایت اختیار میدهم به بنیاد مستضعفین که خانواده‌ای که تشخیص میدهند مستحق و درستکار و مؤمن است بنشانند ولی اثاث و کتابها‌ی مرا در اطاقی محفوظ و بامانت بگذارند حیف و میل نگردد و در آن تصرفی نشود و سرپرستی و مواظبت از اثاث و خانه را بعهده کسیکه وکالت داده بودم بگذارند یا بعهدهٴ یکی از افراد موٴمن و صحیح‌العمل بنیاد که مسئول معلوم باشد. خواهشمند است نتیجه اقدامات کریمانه خود را به بنده توسط آدرس زیر اطلاع فرمائید. ایام عزت مستدام باد

دعاگو

علی توانگر

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]