[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۵ آبان ۱۳۱۸

 

حضور مبارک هیئت وزراء دامت عظمته

با نهایت احترام بعرض میرسانم این حقیر علی شاهرضائی بشناسنامه [حذف شده] نجفآبادی در تاریخ یکهزار و سیصد و پانزده به عقیده خودم و عیال خودم که بهائی هستیم عقد بسته و قباله نکاحیّه را بمحضر ازدواج و اداره ثبت اسناد املاک نجف‌آباد برده ثبت نکردند فوری رونوشت قباله را با عریضه به ثبت اصفهان فرستادم و بجوابی نائل نشدم ناچار عریضه به وزارت عدلیه تنظیم نمودم و جوابی مرحمت نفرمودند و اینک مدّتی است از طرف عدلیّه به اصفهان می خواهند و از آن تاریخ تا حال از زندگی و امر معاش باز داشتهاند و در فشار هستم. در خاتمه از آن هیئت محترم تقاضامندم عطف توجّهی فرموده و دفع مزاحمت از این حقیر را نمائید.

 

علی شاهرضائی نجفآبادی

 

[زیر نامه – مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۹۳۵

بتاریخ : ۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]