[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم شعبه هفتم حقوقی شهرستان اهواز

با سلام

احتراماً- بازگشت به قرار کارشناسی پرونده به شماره بایگانی ۹۳۰۰۴۱ موضوع دعوی رستم درخشان و غیره (خواهانها) به طرفیت شهرداری اهواز (خوانده) این جانب کارشناس منتخب ضمن حضور در دادگاه و مطالعه محتویات پرونده پس از هماهنگی با اصحاب دعوی به اتفاق آقایان سهراب و سام درخشان (خواهانها) از محل مورد نظر گورستان بهائیها واقع در کیانپارس نرسیده به پمپ بنزین جنب استخر مخابرات بخش ۸ اهواز بازدید که نظریه کارشناسی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

با عنایت به بررسیهای لازم، کنترل نقشه‌های ثبتی، تفکیکی-هوائی و مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک اهواز و شهرداری اهواز محدوده مورد اختلاف و استقرار آن در قسمتی از پلاک ثبتی ۵ اصلی واقع در بخش ۸ اهواز می‌باشد و فاقد شماره پلاک ثبتی فرعی است.

‌نظر به خواسته آن مقام محترم در صورت‌جلسه قرار کارشناسی در خصوص تعیین محدوده مورد اختلاف حسب مطالعه سوابق، بازدید میدانی و استفاده از دستگاه مکان‌یاب (GPS) به پیوست یک نسخه بریده‌ای از نقشه هوائی سازمان نقشه برداری کشور که موقعیت گورستان بهائیها (محل مورد ترافع) به مساحت ۳۳/ ۳۸۵۷ متر مربع بر روی آن با رنگ قرمز در مجاورت گورستان زرتشتیها مشخص شده تقدیم می‌گردد. (پیوست شماره ۱)

در روز اجرای قرار کارشناسی و بازدید مشاهده شد معبر ورود به گورستان بهائیها با دیوار پیش ساخته مسدود گردیده که بنا به اظهارات نماینده محترم حقوقی شهرداری اهواز این اقدام توسط شهرداری انجام شده و در حال حاضر ورود به گورستان امکان‌پذیر نیست.

طبق سوابق ثبتی شش دانگ اراضی پلاک ۵ بخش ۸ اهواز به انضمام کلیه قطعات و ملحقات مشتمل بر اراضی مزروعی و غیر مزروعی به مساحت ۴۹۳ هکتار به موجب سند شماره ۴۴۴۸ مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۳۲ دفتر خانه ۵ اهواز از طرف اداره کشاورزی به شرکت سهامی عمران و آبادی مزدیستان واگذار گردیده است. تحدید حدود به عمل آمده سپس قطعات زیادی از پلاک با موافقت شهرداری تفکیک و تحت شماره‌های فرعی از اصلی ۵ به غیر انتقال داده شده و مقدار ۱۶/ ۵۵ سهم (هکتار) از ۲۴۵ سهم (هکتار) شش دانگ پلاک به موجب رأی شورای اصلاحات ارضی به ده نفر زارع پلاک فوق واگذار گردیده لازم به توضیح است مقادیر زیادی از پلاک پنج تفکیک شده و نقل و انتقالات زیادی نسبت به آن انجام گردیده و سهام شرکت و زارعین در خصوص پلاک مذکور تا کنون تفکیک نشده و کلاً شرکت مزدیستان و زارعین صاحب نسق تا کنون مقادیر زیادی طبق اسناد رسمی از مالکیت خود را به غیر واگذار نموده‌اند.

شایان ذکر است محل مورد اختلاف فاقد سند مالکیت رسمی عرصه و اعیان می‌باشد.

با توجه به تعرفه مصوب کارشناسان رسمی دادگستری حق‌الزحمه و هزینه کارشناسی جمعاً به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۷ ریال (هفت میلیون ریال) اعلام که با عنایت به مبلغ علی‌الحساب (پنج میلیون ریال) خواهشمند است مقرر فرمائید نسبت به پرداخت مابقی مبلغ با نظر آن ریاست محترم اقدام لازم به عمل آورند.

با احترام

فصیحی کرمی

کارشناس رسمی دادگستری

 

[یادداشت دستنویسی پایین صفحه]

[ناخوانا]

[امضا] ۵ شهریور ١٣٩٣

 

[نقشه مورد نظر پیوست نامه است]

پیوست شماره ۱

موضوع: پرونده کلاسه ۹۳۰۰۴۱ شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهرستان اهواز

نقشه و موقعیت گورستان بهائیها (محل مورد اختلاف) واقع در قسمتی از پلاک ۵ اصلی بخش ۸ اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]