[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۲ اسفند ۱۳۵۷

تلگراف

طهران دانشمند معظم جناب مهندس بازرگان نخست‌وزیر موقت دولت اسلامی ایران

رونوشت جناب صدر حاج سید جوادی وزیر محترم کشور

رونوشت جناب کنی ریاست محترم کمیتههای انقلاب اسلامی امام خمینی

احتراماً باستحضار میرساند یوم دوشنبه ٢١ اسفند ماه ساعت ١٢ ظهر ٧ نفر افراد مسلح که خود را از پاسداران انقلاب و نمایندگان کمیته معرفی نمودهاند جبراً وارد محل حظیرة‌القدس بهائیان تبریز شده و با ارعاب و تهدید سرایدار و محافظ و خانواده‌اش ضمن شکستن در اغلب اطاقها و پنجرهها و کمدها و در گاوصندوق کلیه کتب کتابخانه و مجلات و اوراق و پروندهها و مدارک مربوط به جامعه بهائی تبریز را با خود بردهاند. مستدعی است مقرر فرمایند بموضوع رسیدگی و اوامر مقتضی جهت اعاده پروندهها و کتب و مدارک مذکور صادر فرمایند و با عنایت به فرمایشات حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران و دولت موقت اسلامی که ورود بمنازل و تخریب اماکن و ایجاد رعب و وحشت و مزاحمت ممنوع و تحریم گردیده با نهایت امید انتظار دارد ترتیبی اتخاذ فرمایند که جامعه بهائیان تبریز که آرزوئی جز ترقی و تعالی کشور مقدس ایران ندارند از عنایات عمومی امام و دولت آنجناب بهرهمند گردند.

جامعه بهائیان تبریز

[امضا]

 

آدرس – [حذف شده]

شماره تلفن: [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]