[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[طهران مجلس خبرگان]

حضرت آیت ‌الله‌ العظمی - ربانی شیرازی – دامت برکاته

 

محترماً تصدیع میدهد که از بامداد روز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۵۸ مجدداً جمعی که رهبری آنان معلوم نیست برای بار دوم به بیت حضرت سید باب واقع در کوچه شمشیر‌گرهای شیراز حمله و با وسایل تخریب که از قبل آماده کرده بودند نسبت به تخریب و انهدام بقیه مکانی اقدام کرده‌اند که نه تنها بهائیان ایران بر آن ارج و عزت مینهند بلکه نزد کلیه بهائیان جهان که هماکنون در بیش از یکصد و دو هزار نقطه در سراسر و اقصی نقاط دنیا ساکنند مقامی مقدس و متبرک است. از آنجا که بنظر میرسد تخریب و انهدام این مکان از طرف افرادی که خود را بدیانت مقدس اسلام نسبت میدهند و معتقد به نوایای حضرت سید المرسلین صلواةالله و سلامه علیه هستند بعید است لذا تقاضا دارد دستور رسیدگی فوری و جلوگیری از ادامه تخریب را صادر و جامعه بهائیان جهان را مزید امتنان فرمائید.

 

با تشّکر و احترام – از طرف جامعه بهائیان شیراز

اسفندیار روشن

ضیاء خلخی

 

آدرس – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]