[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۴ تیر ۱۳۵۸

تیمسار سرتیپ مصطفائی ریاست معظم شهربانی کل کشور

محترماً به استحضار میرساند. از آنجائیکه آن مرجع ذیصلاح حفظ جان و مال و ناموس مردم این سرزمین را در کف کفایت خود دارند و البته همواره اوقات به مناسبت زمان و مکان مواظب اوضاع و احوال و شئون مختلفه کشور و طبقات مختلفه مردم و اقلیتها ‌میباشند هر چند در مواقع مختلفه در هر مورد کاملاً به وظایف عالیه خود آگاه بوده و آنچه لازمه استقرار نظم و امنیت است بجا آورده و انجام میدهند ولی بر حسب فریضۀ فذکر انما الذکرا تنفع ‌المؤمنین لازم آمد یادآوری نماید که چون جسته و گریخته به اطلاع افراد جامعه بهائیان ایران رسیده که عناصر آشوب طلب قصد دارند در نیمه شعبان از موقعیت سؤ استفاده کرده و خدای نخواسته بجان و مال و نوامیس بهائیان صدمه وارد سازند لذا از آنجائیکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد مراتب تظلم این جامعه باستحضار میرسد که ضمن صدور بخشنامه اوامر مقتضی در رعایت مصالح عالیۀ کشور و حفظ جان و مال و ناموس افراد منتسب به این اقلیت دینی صادر فرمایند.

از اقدامی که در این خصوص مبذول خواهند داشت قبلاً تشکر کرده احترامات فائقه را تقدیم میدارد.

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

آدرس فرستنده — [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]