[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بنام خدا

۴ فروردین ۱۳۵۸

 

مقام محترم شورای انقلاب عالی اسلامی ایران

رونوشت مقام محترم نخست‌وزیر محبوب جناب مهندس بازرگان

رونوشت مقام محترم وزیر کشور

احتراماً با عرض تبریک عید نوروز نظر آن مقام را بشرح زیر معطوف میدارد که ما بهائیان با دارا بودن بیش از یکصد و پنجاه سال سابقه تاریخی دیانت و اعتقاد و تصدیق کامل دین مبین اسلام و رسالت حضرت محمّد (ص) و ائمه اطهار همواره از قوانین مملکتی اطاعت نموده و خدمت‌گذاران صادق دولت و ملّت بوده و می‌باشیم و بهیچ نحوه در امور سیاسیه در هیچ زمانی دخالت نداشته و نداریم و با هیچ دولت و کشور خارجی مربوط نبوده و نیستیم معالوصف و با کمال تاسف و بشهادت تاریخ در گذشته بانواع محدودیتها دچار و هر آن جان و مال ما در معرض خطر بوده است اکنون نیز که باراده خداوندی آثار حکومت عدل اسلامی [ناخوانا] قائد اعظم امام خمینی آشکار شده باز هم مشاهده میشود که در بعضی از روزنامه‌ها هر نوع تهمت و افترائی را باین جامعه نسبت میدهند و این وضع مخصوصاً در نقاط دور افتاده موجب بروز خطرات عظیمی خواهد شد و هر آن ممکن است عِرق عصبیت مردم بجوش آمده و سبب بروز حادثه ناگواری شود لذا مستدعی است ترتیبی اتخاد شود که ما مظلومان بتوانیم با اعتماد بحکومت و دولت عدل اسلامی از این خطرات و محرومیتها رهائی یافته و در این بهار آزادی از حقوق مساوی با سایر افراد ملّت برخودار باشیم.

با تقدیم احترامات شایقه

از طرف جامعه بهائیان سرپلزهاب

امضاء - کیکاوس فهندژ – ثانی صابری

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود ق

۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]