[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم رسمی محفل روحانی بهائیان سنندج]

نمره ۴۹

ضمیمه -----

تاریخ هفتم شهرالعلم ۱۳۶ بدیع

مطابق سی ام ماه مهر ۱۳۵۸

 

جناب آقای استاندار محترم استان کردستان

جامعه بهائی سنندج وظیفه تاریخی خود میداند مراتب زیر را باستحضار برساند.

آنانکه بدیده انصاف و چشم بصیرت و قلبی خالی از شائبه تعصب مسائل را مورد توجه و بررسی قرار میدهند آگاهند که هر کس بعنوان انسان (صورت و مثال الهی) حق امنیت اجتماعی و آزادی فکر و وجدان و مذهب را داشته و هیچکس را با اکراه و اجبار بقبول یا عدم قبول مذهب یا عقیده‌ای مجبور ساخت و آیه مبارکه لا اکراه فی الدین ... مجوز و موید این مطلب است و همانطور که مسکن اشخاص بایستی مصون از تعرض باشد بطریق اولی امکنه منتسب بمذاهب و ادیان نیز بایستی محترم شمرده شده و مصون از هر گونه تعرضی باشد بهائیان مؤمن و [ناخوانا] به حضرت حی قیوم یکتا و غیب منیع لایدرک بوده و کلّ دیانت مقدس اسلام را من عند الله و قرآن مجید را کلام الله و حضرت محمد (ص) را رسول‌الله دانسته و هم‌چنین معتقد بحقانیت کلیه رسولان و انبیای [ناخوانا] و بقای روح و ثواب و عقاب اخروی بوده و بشهادت تاریخ در راه برادری و برابری معنوی و وحدت و آزادگی و صلح و احیاء معانی روحانی و اخلاقی بشر تا کنون هزاران شهید داده‌اند. بهائیان بموجب [ناخوانا] صریحه توسل بهر گونه نیروی قهریه را منافی با روح مقدس دیانت خود دانسته و برای وصول باهداف مقدس خود یعنی صلح و اتحاد محبت و دوستی و آگاه ساختن را بهترین راه تشخیص داده و از مسائلی که مایه نفاق و شقاق و ریا و تزویر و کدورت بوده است دوری جسته‌اند برای مثال و نمونه یکی از بیانات صریحه که مؤکداً در آثار و کتب این امر ذکر گردیده بشرح آتی نوشته «یا حزب الله مبادا خاطری را بیازارید و نفسی را محزون نمائید و در حق شخصی چه یار و چه اغیار چه دوست و چه دشمن زبان بطعنه گشائید در حق کل دعا کنید و از برای کل موهبت و غفران طلبید زنهار زنهار از اینکه نفسی از دیگری انتقام کشد ولو دشمن خونخوار باشد، زنهار زنهار از اینکه خاطری را بیازارید ولو بدخواه و بدکردار باشد نظر بخلق ننمائید توجه بخالق کنید قوم عنود [ناخوانا] رب الجنود را ملاحظه کنید، خاک را نبینید، پرتو آفتاب تابناک ببینید که هر خاک سیاه را روشن و پدیدار کرده، ای حزب الله در مورد بلا صبر و سکون قرار یابید هر قدر شدید شد مضطرب نشوید در کمال اطمینان بفضل حضرت یزدان مقاومت طوفان محن و آلام نمائید»

منظور از ذکر مطالب فوق چنین نیست که باثبات و بیان معتقدات خود بپردازیم بلکه منظور این می‌باشد ما بهائیان سنندج در این شهر بهزینه فرد فرد بهائیان مکانی بمنظور دعا و نیایش بدرگاه ایزد متعال و طلبیدن عزت و خوشبختی و غفران و موهبت برای بشر و آموزش توحید و یگانگی و اتحاد و محبت با عموم تهیه که [ناخوانا] با توجه بموقعیت و اوضاع احوال کنونی مملکت اینگونه اعمال هم در آن اجرا نمیشده است و فقط محل سکونت یک خانواده کارگر بهائی بوده است در مورخه ۲۸ مهر ۱۳۵۸ توقیف و در اختیار پاسداران قرار داده شده است مگر ما بهائیان چه عملی انجام داده‌ایم که بایستی منجر بچنین رفتاری بشود بهائیان جهان که در بیش از یکصد و دو هزار نقطه زندگی می‌نمایند چشم انتظار اقدامات مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و تا آنجا که از ظاهر و قلب خود اطلاع داریم ما ایرانی هستیم بوطن خود عشق می‌ورزیم و اوامر دولت را مو بمو اجرا می‌نمائیم در آبادانی و خدمت بوطن عزیز شرکت می‌نمائیم باری اکنون که حکومت جمهوری اسلامی ایران بنام نامی اسلام مفتخر گردیده است و جنابعالی بعنوان نماینده چنین حکومتی در استان کردستان انجام وظیفه می‌نمائید استدعا داریم در جهت احقاق حق و رفع هر گونه تجاوز نسبت بحقوق این جامعه اقدامات لازم معمول و نتیجه را باین جامعه اعلام فرمائید.

با تقدیم احترامات فائقه – جامعه بهائیان سنندج

[۲ امضا]

 

[مهر ناخوانا]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

دفتر – چگونگی تصاحب [ناخوانا] جامعه بهائیان از [ناخوانا] استعلام شود – استاندار [ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

دفتر سیاسی

۱۲ آبان ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]