[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۲ آبان ۱۳۵۸

 

طهران – شورای محترم انقلاب اسلامی ایران

محترماً معروض میدارد در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ جمعی غیر مسئول و فرصت طلب که رهبری آنها مشخص نبود نسبت به انهدام خانه حضرت سید باب و خانه‌های مجاور آن واقع در کوچه شمشیر‌گرها‌ی شیراز اقدام نمودند که مراتب فوراً بوسیله تلگراف به مقامات مسئول محلی اطلاع داده شد و عمل تخریب و انهدام بقایای آن مکان در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۵۸ مجدداً تکرار گردید و در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۵۸ تداوم یافت و تا این تاریخ یعنی ۲۲ آبان ۱۳۵۸ نیز ادامه دارد که مراتب تلگرافاً به مقامات مربوطه محلی اعلان گردیده است از آنجائیکه انتظار میرفت پس از تظلم و در ابتدای کار دستور مقتضی در خصوص رسیدگی باین امر و جلوگیری از ادامه تخریب آن مکان که برای کلیه بهائیان در سراسر جهان محترم و مقدس است صادر گردد، شروع مجدد تخریب آن مکان باعث نگرانی گردید زیرا در حالی که انقلاب اسلامی ایران راه خود را بسوی تکامل طی می‌کند باعث تعجب است که عده‌ای فرصت طلب با دست زدن به اعمالی که خلاف دین و آئین و شرع و مباین قوانین مدنی و مملکتی است به حیثیت دین مبین اسلام لطمه وارد کنند و اسلام و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را در جهان بصورتی دیگر جلوهگر سازند زیرا انظار هزاران نفر در متجاوز از یکصد و دو هزار نقطه در سراسر کره ارض و پهنه گیتی که از بین بیش از یکهزار و ششصد و چهل قوم و قبیله و نژاد مومن به دیانت بهائی هستند متوجه این مکان یعنی بیت حضرت سید باب است و بدین جهت بر ایران و ایرانی نیز ارج مینهند و احترام فراوان برای این مملکت قائلند و آیا در اینصورت حیف نیست که اذهان عده‌ای که ایران و ایرانی مورد تکریم و احترام آنهاست بجهت اعمال ناشایست عده‌ای کینه‌توز و متعصب که خلاف قوانین دین مبین اسلام عمل میکنند نسبت به قاطبهٴ مردم و کشور عزیز ایران مخدوش گردد؟

بهائیان که بحکم اعتقادات دینی همواره تابع دولت و حکومتند و از مداخله در امور سیاسیه احتراز میجویند تقاضا دارند دستور رسیدگی فوری برای جلوگیری از این عمل و ادامه تخریب را صادر فرمایند.

از طرف جامعه بهائیان شیراز

دکتر اسفندیار روشن

ضیاءالله خلخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]