[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] هیجدهم شهریور ماه ۱۳۵۸

 

ریاست محترم دادستان کل انقلاب اسلامی استان فارس جناب کاتوزیان

محترماً باستحضار میرساند در تاریخ ۱۷ شهریور ۵۸ حدود ساعت یازده صبح عدهای در حدود یکصد و پنجاه نفر در حالیکه تعدادی از آقایان روحانیون و حدود سی نفر پاسداران انقلاب آنها را همراهی میکردند به بیت حضرت باب واقع در کوچه شمشیرگران [شمشیرگرها] هجوم آورده و با بیل و کلنگ که قبلاً توسط ماشینهای شهرداری به محل حمل گردیده بود مشغول تخریب محل مزبور گردیدند از آنجا که این محل برای تمام بهائیان دنیا که در بیش از نود و شش هزار نقطه دنیا ساکن میباشند مورد احترام و علاقه میباشد این عمل باعث رنجش بهائیان دنیا شده از طرفی با روح انقلاب اسلامی ایران و فرمایشات رهبر انقلاب حضرت امام خمینی مغایرت دارد. لازم به یادآوری است که امروز نیز شخصی بنام آقای معمار شمالی با عدهای کارگر ساختمانی مشغول تخریب بقیه بنا میباشند و ساکنین خانههای اطراف را نیز تهدید به تخلیه و تخریب نمودهاند. لذا از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی فوری و جلوگیری از ادامه تخریب را داشته و مستدعی است دستور اکید فرمائید.

با تقدیم احترامات از طرف جامعه بهاییان شیراز

 

 

بآقایان محلاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]