[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

ریاست محترم کمیته انقلاب اسلامی شهرستان مازندران

محترما باستحضار میرساند که جامعه بهائیان بر اساس ایمان، اعتقادات دیانتی خود همواره مطیع صرف حکومت بوده و وفاداری و خدمتگذاری صادقانه به ملک و ملت و هموطنان را از فرائض حتمیه میشمارد نظر باینکه در مورخه ۹ و ۱۰ دی ماه سال ۱۳۵۷ با هجوم و تخریب و غارت و ایجاد حریق گروهی فرصت طلب خسارات زیادی متوجه بهائیان این شهرستان گردیده و عده‌ای لانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند آنطوریکه باید و شاید نتوانسته‌اند بفرمان مطاع و منویات خیر خواهانه رهبر عالیقدر ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی در جهت کمک به احداث خانه برای مستضعفین که از وظایف وجدانیه محسوب میگردد لبیک گفته و تبرعات نقدی خود را تقدیم دارند. از اینقرار پانصد متر مربع زمین از پلاک شماره ۴۲۸۳ /۱ از دارایی جامعه بهائیان بهمین منظور اختصاص و در اختیار. کمیته محترم انقلاب اسلامی شهرستان مازندران گذارده میشود تا با تقدیم قطره‌ای به دریای بی‌منتهای مساعدتهای همشهریان عزیز در این امر مهم انسانی سهیم باشد امیدوار است با بهبود وضع مالی در آینده نیز بتواند با تقدیم کمک‌های نقدی به آرزوی انسانی خود نائل آید.

 

با تقدیم احترام از طرف جامعه بهائیان شهرستان مازندران بقاءالله. لقا عبدالله درویش

بتاریخ نهم اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ شمسی

 

رونوشت جهت استحضار بدفتر رهبر عالیقدر. ایران امام خمینی شهرستان قم. ارسال میگردد.

رونوشت جهت استحضار بدفتر نخست‌وزیری ارسال میگردد.

رونوشت جهت استحضار بساحت محفل مقدس روحانی ملی گزارش میگردد.

 

فتوکپی بلجنه ملی محفظه آثار امری و لجنه ملی ارتباط با اولیای امور فرستاده گردید.

۵ خرداد ماه ۱۳۵۸

 

فتوکپی ارسال شد

۷ خرداد ماه ۱۳۵۸

 

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه]

مکاتبه با اولیاء امور

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]