[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مقام محترم نخست‌وزیر معظم جناب مهندس مهدی بازرگان

احتراماً – جامعه بهائی از یکصد و سی و پنج سال قبل و از بدو تأسیس دیانت خود در ایران پیوسته مورد قتل و غارت و اذیت و آزار هم‌میهنان خود قرار دارد.

با اینکه تنها اقلیتی هستند که مصدق دیانت مقدس اسلام و حقانیت آن می‌باشند، مورد تعرض مسلمانان و یا مسلمان نمایان قرار می‌گیرند.

با اینکه اطاعت و انقیاد تام و تمام از حکومت را جزء وظائف اولیه و حتمیه خود می‌دانند، مورد بی‌مهری دولتها و اخراج آنها از سازمانها و ادارات قرار میگیرند.

با اینکه طبق نصوص دیانت بهائی (میزان بهائی بودن و نبودن اینست که هر کس در سیاست مداخله کند و خارج از وظیفه خویش حرفی زند و حرکتی نماید همین برهان کافی است که بهائی نیست دیگر دلیل نمیخواهد) آنها را بدون دلیل و برهان به وابستگی سیاسی داخلی و خارجی متهم مینمایند.

با اینکه کشور مقدس ایران را اعزاز و اکرام داشته و بآن عشق ورزیده و خدمت به ملک و ملت را افتخار خود میدانند، ناجوانمردانه آنها را بی‌وطن میدانند.

با اینکه اماکن متبرکه این دیانت بیش از یکصد و ده سال قبل در سرزمین فلسطین تأسیس گشته است، علاقه و وابستگی روحانی و معنوی آنها را با این اماکن دلیل بر ارتباط آنها با دولت سیاسی اسرائیل و صهیونیسم که سی و چند سال بیشتر از موجودیت آن نمیگذرد میدانند – متأسفانه اکنون که آزادی افراد شعار همه جا گیر ملت قرار گرفته و احترام به اقلیتها و موجودیت آنها و نیز احترام و اجرای منشور حقوق بشر مکرراً توسط رهبران جامعه بعنوان ارمغان این انقلاب عنوان گردیده و بتمام دنیا وعده آن داده شده‌ است مشاهده میشود در بعضی جراید افرادی غیر مسئول برای خدشه‌دار نمودن انقلاب و انحراف آن از اصل مقدس آزادی حقوق بشر و وحدت کلمه و لکه‌دار نمودن عدل اسلامی اقدام به نشر اکاذیب مفتریات نموده و موجب تحریک احساسات عوام و خدای ناکرده فتنه و فسادی میگردند که باعث سرافکندگی این ملت در مقابل دنیا و تاریخ میشود.

لذا این جامعه که فی‌الحقیقه ملجاء و پناهی بعد از خدای یگانه جز زعمای امور نداشته با توجه به هدف عالیه وحدت ملی و وحدت کلمه که نقطه‌نظر رهبر عالیقدر مملکت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی دامت برکاته و دولت میباشد امیدوار است در جمیع شئون مملکتی از حقوق مساوی با سایر افراد برخوردار باشد.

با تقدیر احترام

از طرف جامعه بهائی ماهان

[امضا]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]