[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای نخست‌وزیر محبوب دولت انقلاب اسلامی ایران

با نهایت ادب و خضوع معروض میگردد بیش از یکصد و سی سال دیانت بهائی در ایران بوجود آمده که پیروان آن بنا بدستورات عالیه پیشوای خود مصدق دیانت مقدس اسلام و اعتقاد کامل برسالت حضرت خاتمالنبیین ائمه اطهار علیهمالسلام میباشند خدمت به عالم بشریت میهن‌دوستی اطاعت از قوانین مملکتی عدم دخالت در امور سیاسیه داخلی و خارجی منتسب نبودن بهیچ دولت و کشور خارجی جزء دستورات دینی آنها میباشد با عین حال در گذشته به انواع محرومیت اذیّت و آزار و تبعیض‌ها دچار جان و مالشان در معرض نابودی قرار گرفته متاٴسفانه گاهی در جرائد و نشریات انواع تهمت و افترا بآنها نسبت میدهند که سبب بوجود آوردن تحریکات اشخاص ناراحت میگردد و ببار آوردن خطرات عظیمی سراسر مملکت را دارد و اکنون که به رهبری زعیم عالیقدر حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی این انقلاب عظیم بوقوع پیوست و حکومت عدل اسلامی در شرف طلوع است و با اعتقاد کاملی که نسبت به حکومت و دولت عدل اسلامی داشته و اینکه بعد از خدای یگانه جز اولیای امور پناهی نداریم امیدواریم ترتیبی اتخاذ نمائید که از پیش‌آمد اینگونه حملات و خطرات به این فئه مظلوم جلوگیری بعمل آید و تا آنطور که نظر و هدف عالی رهبر عالیقدر مملکت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی میباشد این جامعه هم مانند سایر افراد مملکت از حقوق مساوی برخوردار باشید [باشند].

با تقدیم خالص‌ترین احترام ۵ فروردین ۵۸

از طرف جامعه بهائی کوشک

تشکر

سعادت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]