[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۲ اردیبهشت ١٣۵٨

قائد اعظم و پیشوای معظم حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مدّ ظلهالعالی

درنهایت امید به آستان آن رهبر عالیقدر تشرف جسته تظلم خود را از ظلم بیانصافان بمحضر انور تقدیم و اطمینان داریم با عدالت خاص رهبری خود بعرایض این بینوایان توجه و احقاق حق فرموده فرمان رسیدگی و رفع ظلم صادر میفرمائید.

قبلاً هم طی تلگرامهائی بعرض رسیده است در بویر‌احمد کهکیلویه تعدادی قراء بهائی‌نشین موجود است که چند هزار نفر بشغل کشاورزی و دامداری مشغول و در هیچگونه اقدامات ایلی از سالها قبل شرکت و مداخله نداشته‌ایم. بعد از پیروزی انقلاب چند نفر از متنفذین و کدخدایان (کسانیکه در سال ١٣۴۲ علیه انقلابیون ائتلاف نموده و بعدها نیز همکاری داشتهاند) برای پرده پوشی اعمال و مؤمن جلوه‌دادن خود مبارزه با بهائیان را هدف قرار داده در شرایط خاص ایلی به تحریک افراد مسلح پرداخته آنان را ‌وادار به حملات مسلح شبانه به دهات مزبور نموده که در خلال این مدت بر اثر این حملات عدهای مجروح، تعداد زیاد گاو و گوسفند بسرقت برده مقداری زراعت را پامال، بسیاری خانه‌ها را خراب نموده که ناچار تاکنون چندین ده تخلیه و ساکنان آن سرگردان و ویلان و آواره شده‌اند این مظالم روز بروز شدت یافته تا بحدیکه هر شب بقتل و غارت مسلحانه تهدید و محاصره میشویم. مراجعات و تظلمات مکرّر به آیت‌الله ملکحسینی و کمیته انقلاب یاسوج نتیجه‌ای نبخشیده و حتی اتهامات متعصبانه جناب ایشان در حضور افراد ایلی که بهائیان را کافر و خدا ناشناس و ملحد می‌خوانند تجرّی مردم رجاله را شدیدتر نموده و احیاناً سعایت کدخدایان در ایشان بیتأثیر نبوده است.

این مظلومان بنا بوظیفه روحانی و تبعیت از فرمان آن رهبر عالیقدر که جامعه ایرانی را از هر نوع تفرقه و عدم اتحاد منع فرموده‌اند از دفاع که مآلا ‌موجب خونریزی و درگیری و اغتشاش کلی میشود خودداری نموده و برای دادخواهی بشما پناهنده شده‌ایم.

از آن مرجع عالیقدر که عالم بر امور روحانی و اداری کشور میباشند استدعا داریم این جمع مظلوم بهائی که خداوند یگانه را پرستش و بمقدسات اسلام تعظیم و تکریم مینمائیم مورد الطاف عدل اسلامی خود قرار فرموده حکم بر‌ دفع ظلم و ستم صادر و فرمانی مرحمت فرمائید که بیش از این مزاحم این عده زحمتکش و مستضعف بیچاره نشوند.

نمایندگان بهائیان بویراحمد کهکیلویه +

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]