[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۴ مهر ۱۳۵۹

 

جناب آقای بنی‌صدر ریاست جمهوری اسلامی ایران

توقیراً پیرو تظلمات مکرر باستحضار میرساند:

در اکثر نقاط مملکت بتحریک عده‌ای معدود و از خدا بی‌خبر همچنان بهائیان در معرض مظالم متعدد از قبیل تحقیر و توهین و هدم و تخریب و زجر و ضرب و شتم و حرق بیوت و محصولات کشاورزی و قطع اشجار و اجبار به تبری و قتل و حبس نفوس کثیری در شهرهای مختلف ایران و اخراج از دوائر دولتی و غیردولتی و نهی از اشتغال بکار و کسب و جلوگیری از انجام فرائض دینی و حتی نبش قبور و ممانعت از دفن اموات و ضبط اموال و مستملکات بهائیان و توقیف و مصادره اوقاف متعلقه و منع خرید و فروش جعل هر گونه مفتریات می‌باشند که چون سیل بر پیکر مظلوم ایشان می‌کوبد. هزاران خانواده بهائی از لانه و آشیانه خود آواره و سرگردان کوه و دشت شده و از شهری بشهری کوچ می‌کنند آه و ناله اطفال صغیر و پیران سالخورده بعنان آسمان بلند است و دست تضرع ببارگاه الهی مرتفع.

جناب آقای ریاست جمهوری آیا اینک زمان آن نرسیده که جهت حفظ وحدت و یکپارچگی این کشور مقدس از حصر نظر در رنگ و نژاد و قومیت و مذهب پرهیز کنیم؟ آیا وقت آن نیست که حقوق انسانی سایر افراد را کمتر از حق انسانیت خویش نشمریم؟ آیا آن هنگام فرا نرسیده که با تصمیمی قاطع از نقض حقوق انسانی افراد ایرانی و مظالم وارده ممانعت بعمل آید و مصداق "ان اکرمکم عند‌الله اتقیکم" ظاهر و عیان گردد.

جناب آقای ریاست جمهوری دیده افراد این جامعه منتظر و مترصد آن است که اولیای محترم امور بصداقت و حسن‌نیت و نوع دوستی بهائیان و اعتقاد راسخ ایشان بآئین مقدس اسلام و احترام و تکریم آنان در جمیع اقطار جهان به کشور مقدس ایران و اجتناب هر فرد بهائی از مداخله در امور سیاسی ولو بشق شفه توجه فرمایند و به اتهامات بی‌اساس که از ناحیه ارباب غرض انتشار می‌یابد و جان و مال و شرف نفوسی بیگناه را دستخوش اغراض نفوس غافله قرار میدهد ترتیب اثر ندهند و تظلمات مکرر این جامعه را مورد تحقیق و رسیدگی قرار دهند.

منظور از ارسال این رقیمه اینست که در این لحظات بحرانی و حساس که کلیه اهالی مملکت نگران اوضاع مولمه مدهشه جنگ اخیر می‌باشند انظار کلیه بهائیان عالم نیز از طرفی مضطرب و در هیجان است که مبادا وهنی به مقام و منزلت این کشور مقدس که مولد شارع شریعت بهائی و هر وجب از خاکش بخون شهیدی از شهدای این جامعه گلگون است وارد آید و از طرفی نیز قلوبشان متالم و نگران وضع بالغ بر هفتاد نفر از مسجونین بیگناه بهائی است که باتهامات واهی و بی‌پایه در شهرهای طهران، شیراز، یزد، همدان، بیرجند، کرج و شهمیرزاد زندانی‌اند.

استدعا دارد مقرر فرمایند این نفوس از زندان آزاد و دعای خیر بهائیان بدرقه راه‌تان در اجرای هرچه بیشتر عدالت و نصفت اسلامی باشد.

از طرف جامعه بهائیان ایران

محمودی [امضا]

کامران صمیمی [امضا]

آدرس فرستنده: صندوق پستی شماره ۳۰۵ طهران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]