[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٠ بهمن ۱۳۵۸

 

حضور محترم حضرت دکتر ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهوری

کشور اسلامی ایران دامت اقباله

در نهایت احترام و اختصار بعرض عالی میرساند چنانکه قبلاً بعرض رسیده مدت یکصد و سی و شش سال است که بهائیان ایران مورد انواع و اقسام مظالم از قتل و نهب و ضرب و جرح و بیسر و سامانی قرار گرفته‌اند بالاخص در یکسال اخیر که انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسیده جامعه بهائی آنچنان مورد هجوم گروههای غیر مسئول و مخالف و فرصت‌طلب واقع شده که در تاریخ پر از ظلم ۱۳۶ ساله جامعه بهائی در ایران از نظر وسعت و عمق و شدت بی نظیر و مثیل است. تمام هستی این جامعه بصورت مصادره شرکت امناء – شرکت نونهالان حتی بیمارستان میثاقیه بدون هیچگونه محاکمه‌ای و بی‌آنکه حکمی ارائه داده شود بباد رفته است و نیز مانند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران صدها خانواده بهائی که اکثریت قریب به اتفاق از طبقات محروم و مستضعف بوده‌اند در قراء و قصبات و شهرهای ایران بجرم بهائی بودن مورد قتل و غارت قرار گرفته‌اند خانه‌هایشان را محصولاتشان را اثاث البیتشانرا بآتش کشیده‌اند و آن مظلومان بی‌پناه و بی‌دفاع و بی‌گناه را آواره کوه و صحرا و دشت و بیابان کرده‌اند و نیز از ابتدای سال جاری تعدادی از افراد جامعه بهائی را ربوده‌اند بطوریکه پس از ده ماه جستجو کوچکترین خبری از ایشان در دست نیست با توجه باینکه در بین این افراد بیمار قلبی و بیمار سرطانی وجود دارد چنین رفتاری باین معنی است که عاملین نه تنها اقدام قانونی نکرده‌اند بلکه از کوچکترین عواطف انسانی نیز بی‌بهره‌اند و با آنکه طبق دستور دادستان کل انقلاب اسلامی هیچکس را نمیتوان بدون ارائه حکم دادستانی دستگیر کرد هیچیک از مأمورین توقیف بهنگام دستگیری حکمی ارائه نداده‌اند و در یکی دو مورد هم که شخص دستگیر شده تقاضای ارائه حکم نموده است بعنوان توهین به پاسدار انقلاب اسلامی ایران تلقی و مورد اهانت و شکنجه قرار داده‌اند.

پنجشنبه ١٨ بهمن یکی از افراد سرشناس این جامعه را بنام جناب دکتر مسیح فرهنگی که در خانه ایشان دستگیر کرده‌اند حکمی ارائه داده‌اند حاکی از اجازه دستگیری کلیه اعضای محفل ملی و محافل محلی و لجنات ملی اگر این حکم از طرف دادستان کل انقلاب است امر فرمائید کلیه افراد مورد نظر احضار شوند تا همگی در تاریخ و ساعت معین در محل مشخص حاضر شده خود را معرفی کنند و در یک محکمه عادله بجرم بهائی بودن محاکمه شوند و اگر این حکم مستمسکی بیش برای تجاوز به حقوق افراد بهائی نیست استدعای رسیدگی و رفع تعدی دارد.

زیرا ادامه این روش ظالمانه نسبت به جامعه‌ایکه تا کنون کوچکترین قصوری در خدمتگزاری باین آب و خاک نداشته و حتی در خلال یکسال گذشته این حقیقت را به ثبوت رسانده که طبق ادعای خود صادقانه مطیع مقررات اداری و نظام حاکمند و حاضر بهر گونه فداکاری برای پیشرفت مملکت در زمینه عمران و آبادی دارای انعکاساتی وسیع در ابعادی وسیع در سراسر جهان است و شاید بتوان گفت این همان است که گروههای مخالف آن حضرت و هر گونه ثبات سیاسی مملکت نیز آرزومندند.

حضرت ریاست جمهوری بی‌گمان این ایام تاریک مظالم نسبت به جامعه بهائی سپری خواهد شد ولی کاملاً بموقع است در حالیکه آن حضرت بعنوان اولین ریاست جمهوری اسلامی ایران زمام امور را بکف کفایت خویش گرفته‌اند و سایر مسئولان محترم کشور که قاطعانه به حسن نیت ایشان معتقدیم تحت رهبری امام خمینی نوعی رفتار نمایند و روشی اتخاذ فرمایند که مقام ایران عزیز و انقلاب اسلامی آن در این معبر تاریخ مانند دوران قاجاریه و پهلوی بخاطر مظالمشان به بهائیان ایران بزشتی یاد نشود و در این هنگام که همه جهانیان میدانند حکومت ایران بروش قوانین اسلامی اداره میشود خدای نکرده وهنی به آئین مقدس اسلام وارد نگردد.

اینک بعنوان تقاضای عاجل که اگر دیر به آن توجه شود جان عده‌ای بی‌گناه بدلائل معروضه قطعاً بخطر خواهد افتاد و امنیت قضائی که ابتدائی‌ترین حقوق انسانی است فجایعی ببار خواهد آورد استدعای آزادی آقایان محمد موحد – دکتر علیمراد داودی – روحی روشنی – بدیع‌الله فرید – سعید جوادی – بهرامی – یدالله پوستچی – خانم وجدیه نجی (رضوانی) دکتر مسیح فرهنگی را دارد.

و نیز در مرحله دوم تقاضای منع تعقیب آقایان دکتر حسین نجی – یوسف قدیمی – منوهر قائم‌مقامی که خانه‌هایشان را مورد تهاجم قرار داده‌اند و آنها را مهر و موم کرده‌اند مینماید.

جامعه بهائی به آن حضرت اطمینان میدهد که از هر گونه اتهامات سیاسی مبری است و هر کس را که دادگاه انقلاب رسماً امر به احضار فرماید در خلال بیست و چهار ساعت خود را بهر مقامی که دستور دهد معرفی نماید.

در خاتمه مستدعی است دستور فرمائید بمنظور رفع نگرانی جامعه چند صد هزار نفری بهائی در ایران و چند ملیونی بهائی در جهان دستگیریهای غیر قانونی افراد بی‌گناه جامعه بهائی در کشور مقدس ایران متوقف شود.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران

عبدالحسین تسلیمی

هوشنگ محمودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]