[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

٣١ شهریور ۱۳۵۸

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای صادق قطب‌زاده سرپرست معظم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

محترماً باستحضار عالی میرساند. بطوریکه آنجناب کاملاً اطلاع دارند جامعه بهائیان در جمیع احوال بعد از خدای واحد بکمال طوع و رغبت مطیع حکومت خود بوده و آنرا از جمله فرائض عبادت محسوب میدارد و در هر مورد که مسئله‌ای پیش آمد نماید با اخلاص و صمیمیت هر چه بیشتر مانند فرزندیکه با اولیای خویش مشکلاتش را در میان گذارد بولاه امور تظلم مینماید. اینک بوسیلۀ این عریضه در مقام تصدیع برآمده و درباره مطالبیکه چند روز قبل بر علیه بهائیان در رادیو و تلویزیون پخش شد و موجب اضطراب عده‌ای گردید هرچند در مراحل بعدی آنقسمت که مربوط باین جامعه بود قطع شد ولی استدعا دارد این ملاحظات قبلاً بعمل آید تا از ایجاد هرگونه ناراحتی جلوگیری شده و امنیت خاطر عموم فراهم گردد موجب کمال تشکر و امتنان است.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]