[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱۴ شهریور ۱۳۵۹

 

جناب آقای ابوالحسن بنی‌صدر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای مهدوی‌کنی سرپرست وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس اسلامی

شورای عالی قضائی

 

مطمئناً آنجناب استحضار دارند که در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۹ هفت نفر از بهائیان بیگناه یزد و از جمله یک پیرمرد نود ساله روستائی اهل منشاد باتهام واهی و بی‌اساس جاسوسی بحکم دادگاه انقلاب اسلامی یزد تیرباران میشوند و موجبات تأثر و تأسف و نگرانی هزاران عائله بهائی در سراسر کشور مقدس ایران فراهم میگردد. متأسفانه پس از اعدام این افراد مظلوم و بی‌سرپرست شدن عائله و اطفال معصوم آنان اخیراً از طرف افرادی غیرمسئول در کمال خشونت و بی‌رحمی به منازل و محل سکونت عائله داغدیده این مظلومان مراجعه و مبادرت به تهدید آنان و بردن اثاثیه و اموال و مایحتاج زندگی ایشان مینمایند.

آنجناب تصدیق میفرمایند که اینگونه اعمال آنهم با عائله داغدیده و فرزندان صغیر افرادی که صرفاً بعلت اعتقادات دینی و روحانی خود محکوم باعدام شده‌اند بهیچوجه با موازین شریعت مقدس اسلام و اصول اخلاق و انسانیت مطابقت نداشته و موجبات هتک حیثیت حکومت جمهوری اسلامی را در انظار آشنا و بیگانه فراهم مینماید.

هرگونه اقدامی که در جهت رفع این مظالم ناروا مبذول فرمایند موجب تشکر و امتنان فرد فرد اعضاء جامعه بهائی در کشور عزیز ایران خواهد بود.

 

از طرف جامعه بهائیان ایران

محمودی      کامران صمیمی

 

 

صندوق پستی شماره ۳۰۵ طهران

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]