[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۵۸

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت

جمهوری اسلامی ایران

با تقدیم مراتب تکریم و احترام باستحضار عالی میرساند. پیرو عرایض تقدیمی راجع به مصادرۀ اماکن متبرکه و املاک جامعه بهائی و سایر مؤسسات مربوط بایشان با اظهار مراتب تشکر و امتنان از دعوتیکه در تاریخ شنبه ۹ تیر ۱۳۵۸ جاری کمیسیون سه نفری از طرف آنمقام فرمودند امضاءکنندگان ذیل ورقه در نخست وزیری حاضر شده و هیئت مزبور ضمن اصغاء تظلمات اینجانبان مطالبی را در زمینه گله از توسعه جلسات بیان داشتند حضورشان توضیح داده شد که مکرر در مکرر این مطلب شفاها و کتباً باطلاع عموم بهائیان رسیده و کاملا رعایت شده و میشود و بر حسب خواهش کمیسیون سواد دو فقره متحدالمآل صادره از طرف این جامعه جهت مزید استحضار بضمیمه تقدیم میگردد.

همچنین مطلب دیگری در زمینۀ تذکر بجوانان بهائی درباره انتساب بعضی از اظهارات ناروا بایشان بود از آنجائیکه بهائیان در جمیع موارد قلبا و لسانا خود را موظف به اطاعت صرفه از حکومت متبوعه دانسته و با اطمینان باینکه ممکن نیست ایشان مطلبی بر علیه اظهار دارند و از هر گونه طعن و کدورتی وجدانا برکنار و در حق عموم خیر خواه و یگانه میباشند آن عناوین باعث تعجب و حیرت گردید ولی مع‌الوصف بار دیگر تذکرات ﻻزمه بعموم افراد جامعه و بخصوص بفردیکه نام برده بودند داده شد و معلوم نیست با تمام حزم و احتیاط و دقتی که این جامعه دارد و مواظبتی که انجام میشود چرا باید اذهان اولیای محترم امور را با اتهامات کذب خود مکدر سازد. اما متأسفانه کمیسیون مآرالذکر راجع به تظلمات تقدیمی دربارۀ مصادره اماکن و اموال و مؤسسات این جامعه جوابی ندادند و به اجمال از آن گذشته و اظهار داشتند که این اقدامات توسط دولت نبوده و بنگاه مستضعفان مؤسسه دولتی نیست و ارتباطی بدولت ندارد.

نظر باینکه با مراجعات و دادخواهی‌های متعددی که تا کنون بمراجع مختلفه مملکتی بعمل آمده نتیجه‌ای حاصل نگردیده و این اقدامات کماکان ادامه دارد و از جمله اخیرا عده‌ای از افراد غیر مسئول بیکی از اماکن مهمه این جامعه که حظیره القدس ملی نامیده میشود و در خیابان حافظ طهران واقع است و بارها در گذشته ایام مورد تجاوز بوده و مسترد شده بعنف وارد گردیده و شعارهای تحریک آمیز و سرا پا افترا بر دیوار آن نوشته و تابلوئی بنام مرکز تحقیقات اسلامی بر سر درب آن نصب نموده و اعلامیه‌هائی توهین آمیز چه در جراید و چه بطور متفرقه برخلاف حقیقت علیه این جامعه ظرف این چند روز منتشر گردیده و علناً مردم را در آن مکان بمنظور اظهار مفتریات علیه این جامعه دعوت میکنند و با آنکه حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی مکرر تاکید فرموده‌اند که غصب و مصادره اموال در اسلام حرام است و دولت هم در تائید این مطلب اعلامیه‌ای صادر کرده‌اند آنان وقعی نگذارده و حتی علاوه بر تصرف غاصبانه شروع به بردن اثاث و اموال منقول متعلق باین جامعه را از آنجا نموده‌اند.

اینک بدینوسیله نسبت باین اقدامات خلاف اصول و قانون تظلم خود را تقدیم داشته و استدعای اقدام عاجل و بذل عنایت و دستور مقتضی را دارد.

با تقدیم احترام از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی        منوهر قائم مقامی

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]