[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ فروردین ماه ۱۳۵۸

تلگراف فوری

جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر

رونوشت جناب آقای صدر وزیر کشور

با نهایت احترام در این بهار آزادی تبریکات صمیمانه نوروزی را تقدیم داشته و خاطر مبارک را بوضع پریشان و بیسامان بهائیان که موجب اضطراب شدید و نگرانی فراوان است جلب مینماید.

افراد جامعه بهائی مدت یکصد و سی و پنجسال در این کشور بسر برده مصدق دین مبین اسلام و قائل بحقانیت رسالت حضرت ختمی مرتبت و متمسّک بذیل ولای عترت طاهره میباشند خاک پاک ایران را تقدیس و تجلیل نموده و در اعلای شأن وطن عزیز در سراسر جهان غایت سعی را مبذول داشته اند امتحان اطاعت از قوانین مصوبّه جاریه را داده اند و از مداخله در امور سیاسی اجتناب جسته و از هر گونه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به سیاستهای خارجی و غیر ملّی و ضّد میهنی کناره گرفته‌اند و انظار بهائیان جهان را که اینک در جمیع ممالک عالم منتشرند به تکریم و تعظیم کشور ایران معطوف ساخته‌اند در مقابل در سراسر ایندوره در کشور خودشان اکثر حقوق مدنی و اقسام آزادیها از آنان سلب شده و جان و مال شان در اغلب اوقات در معرض انواع تجاوز بوده است و اینک در دوره حکومتی که مفتخر به نام نامی اسلام و اجراء حدود شریعت مطهره میداند علاوه بر تحمل سایر خطرات و صدمات سابقه نسبت به آنان در معرض ظلم فاحش دیگری قرار گرفته‌اند و آن تهمت ارتباط سیاسی با دول خارجی و مشارکت در جاسوسی است که از چندی پیش بدون هیچگونه دلیل و قرینه و اماره از طرف بعضی از نفوس در روزنامه ها و اعلامیه ها و بیانیه های مختلف تکرار میشود و موجب تحریک شدید احساسات مخالف نسبت به این جمع مطیع و خدوم میگردد و حوادث اسفناکی را در اقطار و اکناف کشور باعث می‌آید و با توجه باینکه هیچگونه فرصت دفاع قانونی برای رّد این حملات بجهت بهائیان حاصل نیست و این جمع مظلوم تاکنون خود را مجاز به هیچگونه تشبث و توسّلی جز به ذیل عدالت حکومت متبوعه ندیده‌اند و جمیع آنان از هرگونه اقدام محّرک و مخالف خودداری کرده و به اطاعت محضه اولیای امور التزام جسته‌اند. استدعا دارد که برای رفع تشویش خاطر آنان و حصول امنیت برای ادامه حیاتشان در وطن عزیز بذل اقدام مقتضی فرمائید تا در سایۀ حکومتی که نخست وزیر معظم آن عضو جمعیت حقوق بشر و مدافع حق آزادی فکر و بیان و قلم و مذهب است و حفظ وحدت ملی و توحید کلمه این سرزمین را منظور نظر دارد عدّه زیادی از ایرانیان بنام بهائی در معرض هتک حرمت و ایراد تهمت واقع نشوند و بیش از این دچار فشار و اجبار و آزار و اضرار نگردند و مدام خود را خائف از هجوم عام مردم بر اثر تحریکات متوالی نبینند و در انتظار گسترش فتنه هائله‌ای در سه هزار شهر و شهرک و روستای کشور که محل سکونت بهائیان است ننشینند البته هر گونه رسیدگی قانونی و تحقیق دقیق برائت آنان را از این قبیل تهمتهای ظالمانه اثبات خواهد نمود و این جامعه را موفق خواهد ساخت که سهم خود را در خدمات عمرانی ملی در دوره سازندگی بر عهده گیرند و وظایف وجدانی و میهنی خویش را به انجام رسانند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]