[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف فوری شهری

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران

رونوشت جناب آقای امیر انتظام معاون محترم نخست وزیر و سخنگوی دولت

رونوشت جناب آقای دکتر هویدا ریاست بنگاه مستضعفان

محترماً باستحضار عالی میرساند. طبق بیانات جناب آقای امیرانتظام معاون محترم نخست وزیر و سخنگوی دولت و برابر آگهی‌های منتشره در جراید پایتخت اعلام داشته‌اند که رهبر معظم کشور حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی و دولت مصادره اموال را بر خلاف دیانت مقدس اسلام دانسته و از طرف ایشان دستوری نسبت بمصادره اموال صادر نگردیده است در حالیکه علیرغم اوامر مزبور کلیه اماکن و مؤسسات مربوط بجامعه بهائیان ایران را مصادره کرده و بعضی را با بولدوزر بکلی خراب و ویران ساخته‌اند لذا مراتب تظلم این جامعه را باستحضار رسانیده و استدعای دستور رفع تعرض بمراجع مربوطه دارد.

 

با تقدیم احترامات از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

آدرس – [حذف شده]

 

[تاریخ دستنویسی در وسط صفحه]

۳ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]