[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸۷۴۰

٣ اسفند ۱۳۵۷

تلگراف فوری شهری

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر محبوب ایران

بکمال احترام معروض میدارد. طی ۱۳۵ سال گذشته جامعه مظلوم و بی‌دفاع بهائی معرض انواع مصائب و بلایا بوده و در کلیه حوادث و تحوﻻت تاریخی مورد هجوم و حمله قرار گرفته امید ما بر آن بود که در این ایام چنان وقایعی تکرار نشود ولکن با وجود تلگراف تظلم قبلی هجوم به مؤسسات و دفاتر بهائیان ادامه دارد و اکنون مراجعه بخانه‌های افراد نیز شروع شده استدعا دارد اوامر مقتضی صادر فرمایند.

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

آدرس فرستنده – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]