[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف شهری – کاخ نخست وزیری

 

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر

رونوشت جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم دادگستری

رونوشت ریاست محترم بنیاد مستضعفان

 

محترماً تعقیب معروضه‌های قبلی در باره تجاوزات غیر قانونی که باماکن متبرکه بهائی در طهران و شیراز و سایر نقاط ایران صورت گرفته اخیراً شخصی بنام مهندس علوی‌زاده با عنوان سمت نماینده بنیاد مستضعفان در شیراز پس از بردن غیرمجاز اموال منقول و اثاثه بیت حضرت باب بهائیان آنسامان را تحت فشار قرار داده و مطالبۀ البسه متبرکه حضرت باب را که ادنی ارتباطی به بنیاد مستضعفان ندارد نموده است. چون تجاوز بمقدسات این دیانت بمرحله غیرقابل تحمل رسیده از آنجناب دست دعا دارد دستورات لازم صادر فرمایند که بتجاوزات غیرقانونی خود باین جامعه خاتمه دهند.

 

با تقدیم احترام از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی 

منوهر قائم مقامی

 

آدرس [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]