[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹ شهریور ۱۳۵۸

جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر معظّم

رونوشت جناب آقای مهندس هاشم صباغیان وزیر محترم کشور

رونوشت جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر محترم دادگستری

 

محترماً ضمن تقدیم مراتب تسلیت عمیق جامعه بهائیان ایران از فقدان اسف‌انگیز حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّد محمود طالقانی طاب ثراه بآنجناب و هیاٴت دولت در تعقیب تلگراف تظلّم روز قبل معروض میدارد که، مجدداً دیروز مانند پریروز عدّه‌ای به بیت حضرت باب در شیراز هجوم برده بقایای خانه مزبور را خراب کرده و محلی را که برای پیروانش در بیش از نود و شش هزار نقطه دنیا مقدّس و مطاف اهل بها بشمار میرود منهدم ساختند و با ‌وجود استدعای مبرم این مظلومان از اقدامات بیرویهٴ متجاوزین بهیچوجه جلو‌گیری بعمل نیاوردند.

نظر باینکه از طرفی وقوع این حوادث در شرایط فعلی مضر بمصالح عالیه مملکتی بنظر میرسد و عکس‌العمل مطلوبی در جهان نخواهد داشت و از طرف دیگر این جامعه راه چاره دیگری جز توسّل بخدای واحد و تظلّم بآن اولیای امور ندارد، لذا بار دیگر در مقام استدعا بر‌آمده خواهشمند است دستور اکیدی صادر فرمایند که مقامات انتظامی از هرگونه اقدامات تخریبی در بیت مزبور جلوگیری بعمل آورده آن محل را که بمنظور حفاظت متصرف شده بودند مسترد دارند و محرکین و عاملین را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعهٴ بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

آدرس فرستنده - [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]