[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر

رونوشت جناب آقای مهندس صباغیان وزیر کشور

رونوشت جناب آقای صدر حاج سید جوادی وزیر دادگستری

رونوشت جناب آقای دکتر صدر وزیر بازرگانی

رونوشت جناب آقای دکتر سامی وزیر بهداری

رونوشت جناب مهندس کتیرائی وزیر آبادانی و مسکن

محترماً در تعقیب تلگرافات و نامه‌های قبلی راجع به بیت حضرت باب در شیراز که برای پیروانش در بیش از یکصد و دو هزار نقطه دنیا مقدس بوده و مطاف اهل بهاء بشمار میرود و در روزهای هفدهم و هجدهم و نوزدهم شهریور ماه جاری عده‌ای از افراد فرصت طلب آنسامان با تمهید مقدمات قبلی و تهیه وسایل کافی در معیت افراد و مقامات مؤثر محلی بدانجا هجوم برده آنرا خراب و ویران نموده و قلوب کلیه بهائیان جهان را با این ظلم قبیح بشدت جریحهدار ساختند اینک باستحضار عالی میرساند:

بطوریکه آنجناب وقوف کامل دارند و سوابق امر حاکیست کلیه اماکن متبرکه و تاریخی بهائیان ایران و سایر رقبا متعلق باین جامعه بنام شرکت سهامی خاص امناء بوده و ظرف چند ماه گذشته بعد از یک سلسله تهاجم پی در پی به مؤسسات این جامعه اوراق و اسناد و کتب و دفاتر را با خود بردند و بنام حفاظت و توقیف مقامات ذیربط آنها را بانضمام بیمارستان میثاقیه که آنهم متعلق باین جامعه است بحیطهٴ تصرف خود درآوردند حال ملاحظه میشود که نه تنها حفاظت نکردند بلکه در وقوع تخریب و انهدام بعضی از آنها نیز بی‌تفاوت مانده و هیچگونه اقدامی در تعقیب مرتکبین و مجازات آن‌ها معمول نداشتند و علاوه بر خانهٴ مزبور در اراک – آباده – سنگسر –عجب‌شیر – کرمان و نجف‌آباد و یزد و چند نقطهٴ دیگر اماکن متبرکه و مراکز اجتماع بهائیان حتی گورستانها را عمداً از بنیاد ویران ساختند و مع‌الاسف آنچه بمقامات مرکزی و محلی تظلم گردید ثمری حاصل نشد. هر چند افراد این جامعه بمنظور حفظ مصالح مملکت و رعایت حیثیت حکومت با کمال صبر و متانت و بامید بهبودی اوضاع این نا‌ملایمات را تا بحال تحمل کرده‌اند ولی چون روز بروز بر شدت عمل افزوده شده و هیچگونه دلیلی برای توقیف اماکن مزبور موجود نیست. بیش از این سکوت را جایز ندانسته مصراً از آنمقام رفیع استدعا دارد امر و مقرر فرمایند در استرداد کلیه املاک و مؤسسات مزبور اقدام فرمایند تا حکیمانه و بدون تظاهر خود در نگاهداری و محافظت آنها کوشا باشیم.

با تقدیم احترام

از طرف جامعهٴ بهائیان ایران

دکتر حسن نجی

منوهر قائم مقامی

آدرس [حذف شده]

 

 [متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]