[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۵ مرداد ۱۳۶۰

گیرندگان:

دفتر امام خمینی

آیتالله مهدوی کنی وزیر کشور

حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

با تقدیم احترام، همانطور که در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۶۰ تلگرافاً بعرض آن مرجع و مقام محترم رسید در روزهای اخیر در بعضی نقاط کشور از جمله اصفهان – نجفآباد - فریدن (اسکندری – چیگان – افوس) و اطراف طهران حمله و هجوم ناگهانی و بدون علت بمنازل بهائیان و تعقیب و دستگیری آنان انجام و متأسفانه این جریان در سه روز اخیر بسایر نقاط کشور مانند اطراف کاشان (قمصر – مازگان) و قراء حصار و نامق در خراسان و بعضی از نقاط مازندران از جمله ماهفروزک سرایت نموده و حدود ۴۰ نفر از بهائیان مظلوم و بیگناه که اکثراً بفلاحت و زراعت اشتغال داشته و دارند بدون هیچگونه گناه و تقصیر دستگیر و زندانی شدهاند و با کمال تأسف دو نفر از نفوس مشهور و منتسب باین دیانت که یکی از ایشان صاحب تألیفات متعدد مفیده از جمله تألیف تاریخ مفصل ادیان سامی و اسلام و از جمله نقش ادیان در تکامل انسان و تألیفات دیگر در رد عقاید مادی بوده است بدون هیچگونه دلیل و مستند مجرمیت و صرفاً باتهامات واهی در کاشمر بجوخه اعدام سپردهاند.

از جمله عوارض و نتایج اینگونه اعمال خشونت‌بار نسبت به عائله‌های بهائی محروم شدن جوانان و نوجوانان بهائی از حراست و مراقبت سرپرست خانواده و عصیان و طغیان آنان در اثر اینهمه مظالم و ستمهای وارده مالاً کشیده شدن به ماجراهای سیاسی است و از هر جهت مغایر معتقدات بهائی است. علیهذا همانطور که مکرراً بعرض اولیای محترم امور رسیده است از آنجا که بهائیان اتباع صدیق و مطیع حکومت و ممنوع از مداخله در سیاست و منازعات احزاب و دستجات سیاسی هستند و مراتب صداقت و اطاعت خود را در مدت قریب به ٣٠ماه که از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میگذرد قولاً و عملاً نشان داده‌اند. لذا از آن مرجع و مقام محترم استدعا دارد به نهادهای انقلابی و مقامات انتظامی دستور فرمایند در موقعیت حساس کنونی که باید همه سعی‌ها و کوشش‌ها صرف مشکلات مملکت و عمران و آبادانی کشور عزیز ایران گردد از حمله و هجوم بمنازل بهائیان بیگناه و ایجاد نگرانی و اضطراب و اغتشاش در اطراف و اکناف کشور و دستگیری آنان ممانعت نمایند.

با عرض تشکر و تقدیم احترام

جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]