[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

حضور محترم حضرت آیة‌الله موسوی اردبیلی دادستان کلّ کشور مشرّف گردد

به کمال احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد

جامعه بهائیان ایران یگانه اقلیّت مذهبی این مملکت که معتقد به شریعت مقدّس اسلام و کلام الله مجید و معترف به مقام رسول اکرم (ص) و آله الطاهرین می‌باشند و از بدو استقرار حکومت اسلامی اطاعت صمیمانه خود را مکرّراً اظهار و عملاً اثبات نموده‌اند، در طی یکساله اخیر دچار چنان مظالمی گردیده‌اند که شبیه آن در تاریخ جامعه انسانی عصر حاضر کمتر مشاهده شده است

ذیلاً رئوس مظالم وارده را معروض میدارد و امیدوار است با تاییدات لاریبیه الهیّه آن حضرت و سایر ولاة محترم امور به احقاق حق مظلومان و اجرای عدالت و جبران تبعیضات عامل و موّید گردند:

۱– اماکن متبرّکه این جامعه که از لحاظ روحانی و معنوی حائز قدر و اهمیّت است کلّاً تصرّف و بیت مبارک حضرت باب در شیراز به کمال ظلم و اعتساف تخریب گردیده است این اماکن نه تنها برای بهائیان ایران محترم و مقدس است بلکه مردمی از همه ممالک و قبائل در متجاوز از یکصد و دو هزار نقطه عالم با شریف‌ترین عواطف و تعلّقات روحانی به آنها ناظر و متوجّه‌اند.

۲– با مصادره بدون دلیل شرکت امناء که حافظ اماکن این جامعه بوده علاوه بر نقاط فوق الذکر بیمارستان میثاقیه و کلیّه اماکن عمومی بهائیان مشمول تصرف غیرعادلانه گردیده است مخصوصاً وضع گورستانهای بهائی در بعضی نقاط شرایط بسیار ناگواری را به وجود آورده است که قلب هر شنونده‌ای را به درد می‌آورد و صحنه‌های اسف‌انگیز سرگردانی خانواده‌هایی که جسد عزیزانشان را بر روی دست دارند، وجدان هر انسانی را شدیداً متّاثر می‌سازد.

۳– نفوس متعدّدی از بهائیان صرفاً به علّت معتقدات وجدانی توسّط گروههای مجهول الهویّه دستگیر شده، بعضی از ایشان در زندان اوین محبوس و برخی مانند آقای محمّد شیخ موحّد – دکتر علیمراد داودی استاد فلسفه دانشگاه طهران و روحی روشنی به کلّی مفقود الاثرند و حتّی دادستانی انقلاب از دستگیری ایشان اظهار بی‌اطلّاعی می‌نماید و جمعی دیگر از طرف همان دستجات تحت تعقیب‌اند و از کلیّه حقوق انسانی و امنیّت قضائی محروم و ممنوع شده‌اند، مراجعه مستقیم ما به دادستانی محترم انقلاب نشان می‌دهد که آن مقام محترم از این مظالم برکنار و ظاهراً گروههای مخالفی که متأسفانه به نام کمیته‌ها و بر خلاف مصالح انقلاب اسلامی عمل می‌کنند، مسئول این اقدامات‌اند.

۴– علی‌رغم لطف و عنایت عمیم رهبر جلیل‌القدر روحانی مملکت که بارها عدالت را در حق همه اقشار توصیه فرموده‌اند و علی‌رغم اصول متعدّدی از قانون اساسی مصوّب که حقوق همه مردم این سرزمین را تضمین نموده است اخراج کارمندان صدیق بهائی از وزارت‌خانه‌های مختلف ادامه دارد.

۵– مصادره بدون دلیل موسّسات این جامعه در طهران باعث این سوء تفهّم در بعضی ولایات شده که حتّی وجوه صندوقهای خیریّه‌ای که افراد جامعه بهائی برای کمک به فقرا و ضعفا و ملهوفین تبرّع می‌کنند می‌تواند مورد تجاوز قرار گیرد فی‌المثل در یزد بنیاد مستضعفان متجاوز از پانصد هزار تومان صورت حساب صندوق خیریّه بهائیان آن شهر را مطالبه نموده که چون نقد موجود نداشته‌اند مجبور به دادن چک شده‌اند و در شیراز افراد بهائی را برای گرفتن اشیایی که به نیّت بیت متبرّک خود تقدیم کرده بودند و پس از تخریب بیت به صاحبان اصلی عودت داده شده و ابداً جزو دارایی شرکت امنای مصادره شده نیست، تحت فشار و تعقیب قرارداده‌اند و در بسیاری از نقاط حتّی اتوموبیلهای نعش‌کش بهائی مورد تصرّف قرار گرفته است.

حضرت آیة‌الله در این هنگام که ندای عدالت و آزادی در این مملکت طنین افکنده است جامعۀ بهائیان ایران که به این سرزمین عشق می‌ورزند و برای توفیق اولیای مملکت در تمشیت امور و ترقّی جمهور صمیمانه دعا می‌کنند امید وثیق و اطمینان محکم دارند که اگر مصادر امور به نیّات خیری که خاطر لطیف و قلب مهربان رهبر عالیقدر روحانی ایران همیشه به آن متوجّه بوده عمل فرمایند هیچ دلیلی برای ادامۀ این مظالم و شداید در بارۀ بهائیان مضطهد بی‌دفاع باقی نخواهد ماند

قبلاً از توجه کریمانه آن مقام محترم به تظلّمات این جامعه روحانی تشکّر کرده مزید توفیق و تائید و شمول عنایات ربّ مجید را خاضعانه رجا و مسئلت می‌نماید

از طرف جامعه بهائیان ایران

۱۱ اسفند ۱۳۵۸

دکتر حسین نجی

[امضا]

منوهر قائم‌مقامی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]