[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

 

حضور حضرت آیت‌الله مهدوی کنی ریاست کل کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران

رونوشت حضرت آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

رونوشت جناب آقای بنی‌صدر دادستان کل کشور

رونوشت ریاست کل شهربانی کشور

رونوشت ریاست ژاندارمری کل کشور

محترماً به استحضار می‌رساند. از آنجائی که حفظ نظم و امنیت کشور بکف کفایت آن مقام محترم برگزارشده، هرچند که در موارد مختلفه ایکه تظلم گردیده امر به احقاق حق افراد جامعه بهائیان ایران صادر فرموده‌اند و ازاین‌جهت اقدامات مبذوله شایان تقدیر است ولی سزاوار چنانستکه قبل از اینکه واقعه‌ای اتفاق افتد ضابطین دادگستری در حفظ حقوق مردم و جوامع مختلفه اعم از اکثریت و اقلیت باکمال حسن نیت از هیچ‌گونه جدیت و فداکاری دریغ نورزیده و نگذارند که متجاوزین حقوق حقه افراد و اشخاص را در معرض تضییع و تفریط قرار دهند.

متأسفانه ظرف این چندماهه مشاهده ‌شده است که مقامات انتظامی آن‌طور که باید و شاید در حفظ حقوق جامعه بهائیان ایران بذل لطف و مرحمت نفرموده‌اند. من‌جمله در روزهای هفدهم و هیجدهم و نوزدهم شهریورماه جاری که عده‌ای از افراد فرصت ‌طلب با تمهید مقدمات قبلی و تهیه و تدارک وسایل کافی در معیت افراد و مقامات مؤثر محلی به بیت حضرت باب در شیراز که برای پیروانش در بیش از یک‌صد و دو هزار نقطه دنیا مقدس بوده و مطاف اهل بهاء بشمار می‌رود هجوم برده آن را خراب و ویران نموده و قلوب بهائیان جهان را با این ظلم فاحش خود جریحه‌دار ساختند و علاوه بر خانه مزبور ظرف ماههای گذشته در اراک – آباده – سنگسر – عجب شیر – کرمان و نجف‌آباد و یزد و چند نقطه دیگر اماکن متبرکه و مراکز اجتماع بهائیان را پس از تخلیه ساکنین آن‌ که از مستضعفین عباد محسوبند و حتی گورستانها را از بنیاد ویران ساختند و مع الاسف در این نقاط مقامات انتظامی مساعدت‌های ممکنه را اعمال نفرمودند و چون این رقبات به‌ عنوان توقیف و حفاظت در حیطه تصرف مقامات ذیربط درآمده است و متأسفانه حفاظت نگردیده و هیچگونه دلیلی برای توقیف اماکن مزبور موجود نیست لذا از آنمقام محترم مستدعی است امر و مقرر فرمایند که در استرداد کلیه املاک و مؤسسات مزبور اقدام فرمایند تا این جامعه بدون هیچ‌گونه تظاهری باقرار و سکون در نگاهداری و محافظت آن‌ها اقدام نماید.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

آدرس: [حذف شده]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]