[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی مهدوی کنی دامت برکاته ریاست کل کمیته‌های ایران مشرف باد

 

محترماً باستحضار میرساند. از آنجائیکه مرجع ذیصلاح حفظ جان و مال و ناموس مردم این سرزمین را در کف کفایت خود دارند و البته همواره اوقات بمناسبت زمان و مکان مواظب اوضاع و احوال و شئون مختلفه کشور و طبقات مختلفه مردم و اقلیتها میباشند هر چند در مواقع مختلفه و در هر مورد کاملاً بوظایف عالیۀ خود آگاه بوده و آنچه ﻻزمه استقرار نظم و امنیت است بجا آورده و انجام میدهند ولی بر حسب فریضۀ فذکر انماالذکر اتنفعالمؤمنین ﻻزم آمد یادآوری نماید که چون جسته و گریخته باطلاع افراد جامعه بهائیان ایران رسیده عناصر آشوب طلب قصد دارند در نیمه شعبان از موقعیت سوء استفاده کرده و خدای نخواسته بجان و مال و نوامیس بهائیان صدمه وارد سازند لذا از آنجائیکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد مراتب تظلم این جامعه باستحضار میرسد که ضمن صدور بخشنامه اوامر مقتضی در رعایت مصالح عالیۀ کشور و حفظ جان و مال و ناموس افراد منتسب به این اقلیت دینی صادر فرمایند.

از اقدامی که در این خصوص مبذول خواهند داشت قبلاً تشکر کرده احترامات فائقه را تقدیم میدارد.

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم مقامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]