[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

حضور مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی

با کمال خضوع و احترام به عرض میرساند اکنون مدّت ١٣٨ سال از تاریخ تاسیس آئین بهائی در کشور عزیز ایران میگذرد و در اینمدّت همواره تحمّل ظلم و ستم و محرومیت و مظلومیت نصیب افراد این جامعه ستمدیده و بیدفاع بوده است.

بهائیان که به وحدت الوهیّت و وحدت اساس ادیان الهیّه و وحدت عالم انسانی و مجازات و مکافات اخروی و لزوم دیانت و استفاضه از فیض الهی معتقد و مصدّق کلّ انبیاء و مرسلین و پیغمبر اکرم را سیّد الرسل و ائمّه طاهرین را هادیان سبل میدانند و برای استقرار صلح و سلام و محبّت و اتّحاد و آزادی و عدالت حقیقی در بین عموم اهل عالم و رفع کینه و اختلاف بدون توسّل به زور و خشونت تلاش می‌کنند و به موطن و مملکت خود علاقه مخصوص دارند و اطاعت از حکومت و خدمت به ملک و ملت را در هر مرز و بوم که ساکن باشند فریضه خود میدانند هر زمان که تحوّل و تغییری در کشور عزیز ایران به وجود آمده به بهانه‌ای مورد اذیت و غارت و کشتار قرار گرفته و در کمال مظلومیّت تحمّل هر بلا و مصیبت نموده‌اند.

پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی امید و انتظار بهائیان این بود که این ظلمها و ستمها پایان یابد و حقوق مسلوبه آنان به عنوان اتباع صدیق و مطیع و خدمتگذار این کشور مقدّس احقاق شود ولیکن علیرغم مراتب اطاعت و صداقت و وفاداری به حکومت جمهوری اسلامی که قولاً و عملاً ابراز گردید نه تنها مظالم وارده پایان نیافت بلکه شدیدتر هم گشت و اتّهاماتی جدید و عجیب و بدون مدرک و دلیل مانند: مخالفت با شریعت مقدس اسلام، ارتباط با صهیونیسم و جاسوسی و خیانت به ملک و ملّت که مغایر با اساس معتقدات بهائیان و مرام و مقصد آنان است به افراد این جامعه نسبت داده شده و عدّه‌ای از افراد بیگناه جامعه بهائی به اتّهاماتی از این قبیل محکوم به حبس و اعدام گردیده‌اند که فی‌الحقیقه مغایر با اصول عدالت و انصاف و مخالف شئون حکومت جمهوری اسلامی است

اعدام عدّه‌ای از افراد بیگناه بهائی به اتّهاماتی نظیر آنچه فوقاً معروض گردید، حبس و توقیف تعداد قابل ملاحظه‌ای از بهائیان در شهرهای مختلفه بدون اثبات گناه و تقصیر و صرفاً به علّت بهائی بودن، ربودن ۱۴ نفر از امناء و معتمدین جامعه بهائی بدون آنکه پس از گذشت ماهها از سرنوشت آنان اطّلاعی در دست باشد، هدم و تخریب و حرق و غارت منازل و محلّ کسب بهائیان و ضبط محصولات زراعی آنان در بسیاری از نقاط، نبش قبر و تخریب گورستانهای بهائی و جلوگیری از دفن اموات، تهدید و ارعاب و حمله و هجوم به منازل بهائیان اخراج هزاران نفر از کارمندان صدیق و خدمتگذار بهائی از دوائر و موسسّات دولتی و تضییع حقوق استخدامی و انسانی آنان، نفی بلد و سلب هر گونه حقوق فردی و اجتماعی از بهائیان اجبار به تبرّی از عقیده و مرام و ایراد ضرب و شتم و شکنجه، مصادرۀ املاک و اموال و اماکن و حتّی گورستانهای بهائی، قسمتی از ستمها و مظالم وارده بر این جامعه مظلوم از ابتدای انقلاب تا کنون بوده است.

بهائیان که بزرگترین اقلّیت مذهبی در کشور مقدس ایران هستند همواره مصائب و مشکلات و مظالم وارده را با صبر و متانت و توکل و تسلیم تحمل و در موارد بروز ظلم و جفا حسب‌الوظیفه به ولاة امور و ملاذ جمهور تظلّم و دادخواهی نموده‌اند و در صورت عدم اعتنا و توجّه امور را به مشیّت و اراده حیّ قیّوم تفویض نموده و زبان به شکوه و شکایت نگشوده‌اند و از بدو تأسیس حکومت جمهوری اسلامی نیز همین رویّه را اتّخاذ نموده و ادامه خواهند داد و برای توفیق اولیای محترم امور در استقرار و بسط عدالت و امنیّت و ترقّی و سعادت کشور عزیز ایران به حبل دعا متوسّل شده و طلب تائید نموده و خواهند نمود.

حضرت امام خمینی، اکنون که مظالم و ستمهای وارده بر بهائیان فزون از حدّ تحمل و توان آنان گشته و از مراجعه و تظلّمات مکرّر به اولیای محترم امور تا کنون هیچگونه نتیجه‌ای عاید نشده است، جامعه بهائیان ایران به محضر آن رهبر عالیقدر که پناه فرد فرد اتباع این مملکت است تظلم و دادخواهی میکند و استدعا دارد امر و مقرّر فرمایند اولیای محترم امور مشکلات و مستدعیات افراد این جامعه صدیق و خدمتگذار و مطیع را در کمال عدالت و انصاف رسیدگی و احقاق حق فرمایند.

اکنون دیدگان دهها هزار بهائی ایرانی صغیراً و کبیراً منتظر و مترصّد صدور اوامر آنحضرت مبنی بر رفع ظلم و اجرای عدالت و نصفت در حق بهائیان مظلوم و ستمدیده ایران است

با تقدیم احترامات فائقه

جامعه بهائیان ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]