[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورّخه چهارشنبه چهاردهم آذر ماه ۱۳۵۸ شمسی هجری

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی رهبر عالیقدر مدّ ظلّه العالی مشرّف باد

پس از تقدیم مراتب تکریم و احترام بعرض عالی میرساند. مظالم وارده بر این جامعه بیدفاع ما را بر آن میدارد که بتقدیم این نامه مبادرت ورزیم مدّت ۱۳۶ سال است بهائیان در این کشور موجود و بزرگترین اقلیّت دینی محسوبند بوحدانیّت الهیّه معترف بوده و بحقّانیّت جمیع انبیاء و مرسلین و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین معتقدند و مصدّق همه کتب آسمانی من جمله کلام الله قرآن مجید میباشند پیرو وحدت و یگانگی با جمیع نوع بشر بوده و پیوسته از حکومت و مقررات مملکتی اطاعت میکنند و همواره در تأمین منافع وطن خویش ساعی و جاهدند قبل از انقلاب مظالم فاحشی از ضرب و جرح و قتل نفوس و غارت و تخریب و حرق منازل بر این جامعه وارد آمد و بیش از هزار منزل و محلّ کسب ایشان از بین رفت.

این جامعه بر وفق مواعید مکرر آنحضرت که در بارۀ حفظ حقوق کلیّه اقلیّتها داده بودند امیدوار چنان بود که فرجی بعد از شدّت حاصل گردد پس از پیروزی انقلاب با اینکه این اقلیّت قولاً و عملاً اطاعت محضه و مراتب خدمتگذاری خود را باثبات رسانید ولی مع‌الاسف همان تضییقات و مشکلات تجدید گردید افرادی مسلّح در نقاط مختلفه بدفاتر این جامعه هجوم برده کلیّه اوراق و نشریّات و کتب را با خود بردند و بعداً اماکن و مؤسّسات منتسب باین اقلیّت حتّی بعضی قبرستانهای آنانرا بدون سؤال و جواب و محاکمه‌ای متصرّف شدند و سپس بعضی اماکن متبرّکه اینجامعه را تخریب و قلوب جمّ غفیری را جریحه‌دار ساختند مستضعفین بهائی را از منازل مربوط بخودشان بیرون کرده و عده زیادی را آواره و بی‌خانمان نمودند و اکنون تعداد کثیری از کارمندان دولت را که عمری در نهایت صداقت و امانت و وفاداری مشغول خدمتگذاری بملک و ملّت بوده‌اند اخراج میکنند و بصرف انواع اتّهامات واهی از یک قرن پیش الی حال این جامعه را محروم میسازند.

هر چند در خصوص تضییقات مزبور بتمام مراجع مکاتبه و مراجعه گردید ولی کوچکترین ثمری حاصل نشد و هر قدر راجع برعایت احوال شخصیّه و آزادی ایشان در عبادات بمجلس خبرگان عریضه تقدیم شد ابداً ترتیب اثری ندادند. اینک دست تظلم بآن مرجع و مقام والا دراز کرده و اوقات گرانبهای آن زعیم توانا را مصدّع گردیده و رفع مشکلات زیر را از کف با کفایت عالی رجا و تمنا دارد:

١ – استرداد کلیّه اماکن مربوط باین جامعه

٢ – احقاق حقّ کارمندان و شاغلین خدمات دولتی بهر ترتیبی که صلاح و مقتضی باشد.

٣ – اجازه رعایت احوال شخصیّه بهائیان و آزادی عبادات بایشان.

رجاء واثق دارد که با کرامت ذاتی و وسعت نظری که در آن رهبر عالیقدر موجود است اینجامعه را مورد مرحمت و تفقّد و عنایات خاصه خود قرار داده و در رفع تضییقات موجوده اوامر مقتضی صادر فرمایند امید چنانست که در آینده ایّام کما هو حقه مانند گذشته مراتب اطاعت از حکومت و خدمتگذاری این اقلیّت بیش از پیش در محضر عالی ثابت و مبرهن گردد.

با تقدیم احترامات فائقه

از طرف جامعه بهائیان ایران [امضاء]

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]