[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۸

 

حضور مبارک حضرت آیت‌الله امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران

محترماً باستحضار عالی میرساند در جریان آذر ماه و دیماه سال قبل مظالم فاحشی در فارس و آذربایجان و همدان و شهرهای دیگر بجامعه بهائیان ایران وارد گردید که راپورت آن را شخص آنحضرت در پاریس دریافت و مرتکبین را بشدت تقبیح فرمودید تا دست از این گونه تجاوزات بردارند و بعد از انقلاب نیز با اینکه این جامعه قولاً و عملاً مراتب اطاعت و انقیاد خود را نسبت بحکومت جمهوری اسلامی ایران اثبات نمود معذلک متأسفانه همان مظالم تکرار گردید و پس از ایراد تهمت و افتراهای بی‌اساس افراد مسلح پی در پی به مؤسسات این جامعه هجوم آورده اوراق و دفاتر و کتب و آرشیو را با خود بردند و سپس کلیه اماکن متبرکه و تاریخی منتسب باین جامعه را بانضمام بیمارستان میثاقیه که آنهم متعلق بایشان است بعنف متصرف شدند و اخیراً در روزهای هفدهم و هیجدهم و نوزدهم شهریور ماه جاری عده‌ای افراد فرصت‌طلب با تهمید مقدمات قبلی و تهیه وسایل کافی در معیت مقامات مؤثر محلی به بیت حضرت باب در شیراز که برای پیروانش در بیش از یکصد و دو هزار نقطه دنیا مقدس بوده و مطاف اهل بها بشمار میرود هجوم برده آنرا خراب و ویران نموده و قلوب بهائیان را با این ظلم فاحش خود جریحه‌دار ساختند و علاوه بر خانۀ مزبور ظرف ماههای گذشته در اراک – آباده – سنگسر – عجب‌شیر – کرمان و نجف‌آباد و یزد و چند نقطه دیگر اماکن متبرکه و مراکز اجتماع بهائیان حتی گورستانهای ایشان را عمداً از بنیاد ویران ساختند و مع‌الاسف آنچه بمقامات مرکزی و محلی تظلم گردید ثمری حاصل نشد از آنجائیکه آنحضرت هرگز راضی باینگونه مظالم در حکومت جمهوری عدل اسلامی نخواهند شد و چه بسا که اینگونه وقایع را بسمع انورتان نرسانند لذا بدینوسیله در مقام تظلم برآمده و مصراً استدعا دارد امر و مقرر فرمایند در استرداد کلیه املاک و مؤسسات مزبور اقدام نمایند تا افراد این جامعه با رعایت حکمت و سکون در نگاهداری و محافظت آنها اقدام نمایند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

 

آدرس – [حذف شده]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]