[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تلگراف فوری

١٣ آبان ۱۳۵۸

حضور مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی زعیم عالیقدر مشرف باد

بکمال توقیر و احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد سیل مصائب و تضییقات و اتهامات ظالمانه‌ای که بر جامعه مظلوم و بیدفاع بهائیان ایران وارد میشود هر روز بعد تازه‌ای میگیرد و علیرغم این حقیقت مسلم که اطاعت از حکومت و عدم مداخله در امور سیاسیه جزئی از وجدان مذهبی بهائیان است در ایام اخیر وسایل ارتباط جمعی از قول مقامات دولتی بکمال اعتساف این جامعه را بمخالفت با دولت و شرکت در تظاهرات متهم میسازند چون بیم آن میرود که علاوه بر انعکاس نامطلوب این اتهام در قلوب هموطنان و ایجاد نفاق و نقار خدای نکرده باعث شود که خاطر خطیر آن‌جناب نیز بناحق نسبت به این جامعه روحانی که جز صلح و سلام و صدق و صفا مقصد و مسلکی ندارند مشوب و مکدر گردد استدعای اکید داریم یا بنمایندگان این جامعه اجازه ملاقات و بیان مطلب مرحمت فرمایند و یا شخص امین و معتمدی را جهت تحقیق حال و استطلاع از اصول عقاید و اهداف روحانی این جامعه مأمور فرمایند اهل بها در جمیع احوال به خداوند رحمن متوکلند و قضایایش را شاکر و حامد و صمیمانه در حق اولیای مملکت دعا مینمایند که خداوند ایشان را به اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم و عدوان موفق فرماید و ما هذا علی‌الله بعزیز

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی                          

منوهر قائم مقامی

 

آدرس فرستنده [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]