[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمهالحاکم علی ما کان و ما یکون

حضور مبارک ریاست جمهور مملکت مقدس ایران،

ساحت منور ریاست دیوان عالی کل کشور،

محضر گرامی دادستان کل کشور،

کمیسیون محترم اصل – /٩٠ مجلس شورای اسلامی ایران،

احتراماً

بعرض میرساند، این بنده حسین رایکا فرزند مرحوم محمود متولد سال ١٣٠٠ هجری شمسی اهل اصفهان ساکن شاهین شهر، خیابان نظامی فرعی ۲۵۶ پلاک ١١ پدر و مادرم مسلمان و شیعه اثنیعشری بوده و هستند. خودم در سال ١٣٢١ در پی تحقیقات متوالی در مدت چهار سال بحقانیت دیانت مقدس بهائی واقف و معترف شده‌ام و از سال ۱۳۲۴ که رسماً بعضویت جامعه بهائی درآمده تاکنون در ظل این دیانت مقدس و نورانی هستم و چون در این مدت چهل سال بواسطۀ متدین بودن باین دیانت و اجرای کامل موازین و مقررات دیانتی برحسب فرائض مذهبی داخل هیچ حزب و گروه و دسته‌ای نشده‌ام، لذا پیشینیه [پیشینه] کیفری ندارم و نیز برحسب تعالیم مقدس دیانت بهائی ممنوع از مداخله در امور سیاست بوده و هستم لذا با هیچ کشوری سر و سری نداشته و ندارم و در امور شخصی نیز یکفرد عادی هستم و هیچ گونه اعتیاد به منکرات و نواهی ندارم این نیز برحسب تعالیم مقدس بهائی بوده است که در این دنیای رو بزوال و فساد الحمدلله هیچگونه آلودگی پیدا نکرده‌ام که در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی جل جلاله شرمنده باشم تا رحمت واسعه باریتعالی چه مقدر فرموده باشد که امید از کرم و الطاف او خود یک نوع عبودیت است.

ما جامعه بهائی ایرانی از بدو طلوع شمس حقیقت در سال ١٢٦٠ هجری نبوی تاکنون حدود ۱۴۲ سال قمری است آنی راحت و آسایش نداشته‌ایم و دمی بی‌غم نبوده‌ایم همواره در راه عقیده و دیانت خود دچار لطمات و صدمات بی‌حد و حصر شده‌ایم و چه سرهای بیگناهی که در این راه بالای دار رفته داریم و چه خانواده‌های بی‌پناهی که دچار لهیب آتش شده و چه زنهای پاکی که بی‌همسر شده و چه اطفال معصومی که یا بی‌پدر و مادر شده و یا در آتش غضب و تعصب همنوعان خود سوخته‌اند و چه علمای گرانقدری که پس از ایمان و ایقان به مظهر ظهور کلی الهی دچار خشم و غضب صاحبان جاه و جلال شده و در ملاء عام بخفت و خواری بریسمان جهل و نادانی گرفتار شده و عاقبت بخون خود به حقانیت مظاهر مقدسه این دیانت گواهی داده و شربت شهادت نوشیده‌اند و نیز در این مدت چه مظالم بی‌حد و حسابی که بر یک یک ما وارد شده و چه محرومیت‌هائی که کشیده‌ایم ولی چون در راه حق جلّ و علی بوده هر بلائی را بجان خریداریم و در صدد انتقام و تلافی بمثل نبوده و نیستیم و در عین حال در حق تمام بندگان خدای بزرگ و عزیز و حتی قاتل خود دعا کرده و دست قاتل را باطناً میبوسیم و برای او دعا میکنیم. یکی از تعالیم دیانت ما این است که خدمتگزار جامعه بشری باشیم نه اینکه دشمن بشر، خیرخواه تمام ابناء بشریم و همه را دوست داریم، بکسی اذیت نمیرسانیم بلکه سعی ما بر این است که نزاع و جدال را از بین بشر برداریم تا همۀ بندگان خدا در صلح و آرامش زندگی کرده و خدای یگانه را پرستش کنند. ما بهائیان بواسطۀ اینکه شارع مقدس دیانتمان در ایران متولد شده این سرزمین را عزیز و مقدس میدانیم و برای سربلندی و عمران و آبادی آن و رفاه و آسایش تمام ساکنین و متولدین این خاک مقدس از هیچگونه فداکاری فروگزار نمیکنیم، شب و روز در نماز و نیاز بدرگاه حیّ بی‌نیاز با نهایت عجز و انکسار استدعا داریم که هر چه زودتر رفع ظلم و تعدی و تجاوز بخاک مقدس ایران بشود تا ایران عزیز و مردم گرامی آن و ولات امور در پناه حق منیع به آرامش و آسایش ضمن کار و کوشش برای ترقی و آبادانی و خودکفائی واقعی بدعا و نیایش پروردگار توانا مشغول و مالوف گردند. آمین یا رب العالمین.

یکی دیگر از تعالیم دیانت مقدس بهائی این است که افراد بهائی کلاً و طراً مطیع و فرمانبردار اوامر حکومتند و صادقانه و متواضعانه و خالصانه خدمت میکنند.

و اما غرض از تصدیع اینکه پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی در سرزمین مقدس ایران ما امیدوار بودیم که رنج و محن ما در سایه عدل اسلامی رو به پایان رسیده باشد، اما با کمال تاسف باید عرض کنم نه تنها این مظالم و تعدیات و صدمات و لطمات و قتل و غارت اموال و تخریب اماکن و ضبط اموال و در بدر کردن خانواده‌های ما بهائیان مظلوم پایان نیافت بلکه روز به روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر بحقوق و مال و جان و حیثیت و آبروی ما هجوم برده شده و علاوه بر موارد ذکر شده بالا جمعی از نمایندگان ما را که همه ساله طبق نظم بدیع اداری برای مدت یکسال از طرف افراد جامعه بهائی برای اداره امور محلی و ملی انتخاب میشوند و جزو خادم‌ترین و صدیق‌ترین و متدین‌ترین و سالم‌ترین و امین‌ترین افراد جامعه بهائی هستند از طرف مقامات شبانه و روزانه در خانه و کاشانه خود و یا در محل کسب و کار خود و یا در محل جلسه محفل که برای امور جاری و دیانتی خود تشکیل داده‌اند مسلحانه وارد و آنها را گرفته بزندان برده و بدون اتهام واقعی و با تشکیل پرونده‌های عاری از حقیقت و دور از عدل و انصاف و اتهام‌های واهی (از جمله همکاری با رژیم گذشته یا همکاری با یک کشور بیگانه و یا جاسوسی) آنها را از قید حیات که حق هر بنده خدا میباشد محروم نموده و باعث بدنامی ظاهری آنها شده و حتی آنها را در گورستان کفار دفن مینمایند و خانه و کاشانه این بندگان خدا را از هم پاشیده و باعث پریشانی همسر و فرزندان و نیز بستگان و دوستان و همدینان آنها میشوند.

ای علمای گرامی و ای ولات عزیز امور بدانید و آگاه باشید که ما تمام افراد این جامعه بهائی ستمدیده و زجر کشیده در طول تاریخ خود جز بخدا بکسی شکایت نخواهیم کرد و شما ای عالمان مقتدر عزیز، خدا را در مدّ نظر داشته باشید و قدری تفکّر فرمائید که اگر این اتهام واهی و غیر منطقی که بر خلاف حق و حقیقت به این اشخاص وارد می‌نمایند و آنها را مستحق مرگ و اعدام میدانند و یا در آینده چنین خواهند کرد، فردای قیامت در پیشگاه خدای قادر متعال و قهار و توانا و حاکم مطلق و منتقم و جبار مطّلع به کلیه امور و اسرار اگر اشتباه کرده باشید چه جوابی بساحت مقدسش تقدیم خواهید داشت، تفکّروا یا اولیالالباب.

گر مسلمانی این است که حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردائی

و ایضاً

ما سر و کار با خدا کردیم

بخدا کار خود رها کردیم

تن و جانی که بود نذر فنا

زود در راه او فدا کردیم

عزت و آبرو که وهمی بود

خرج دشنام اشقیا کردیم

مال و ملکی که بود حسرت و درد

وقف غارتگر جفا کردیم

گل و خشت سرای فانی را

صرف سر منزل بقا کردیم

دل ز فرزند و خانمان کندیم

ترک پیوند و اقربا کردیم

مینهادیم جمله را ناچار

ابتدا کار انتها کردیم

سر و سودای خوش در این بازار

با خدا از سر رضا کردیم

حال با توجه بمندرجات بالا بهتر این نیست که یکبار و برای همیشه باین همه بیعدالتی‌ها و حق‌کشی‌ها پایان داده شود و نام نیک خود را در تاریخ و پیشگاه مقدس پروردگار عالمیان ثبت نمائید. اگر چنین است به پیشنهاد زیر توجه فرمائید.

یک هیات مرکب از علمای اعلام و حجج‌اسلام و حقوق‌دانان متعهد و مقید باصول و مطلع برموز ادیان الهی برای رسیدگی به ادعاهای دیانتی بهائی و حل و فصل این موضوع و اتخاذ تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا تشکیل گردد و از جامعه بهائی ایران و جوامع بین‌المللی بهائی نمایندگانی جهت شرکت در این هیات دعوت بعمل آید که در جلسات این هیئت حضور بهمرساند و مطالب و ادعای دیانتی خود را مفصلاً و مشروحاً بیان نمایند تا پس از بررسی و تعمق و تطبیق آن مدارک با موازین قرآن کریم و احادیث نبوی که میزان اصلی سنجش مطالب عنوان شده میباشد رای قاطع آن هیات بدون نکات مبهم و مخفف اعلام و باطلاع عموم هم‌میهنان عزیز [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]